Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0299: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 30. septembra 2021.#Icade Promotion SAS, anciennement Icade Promotion Logement SAS proti Ministère de l’Action et des Comptes Publiques.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Conseil d’État.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 392 – Ureditev obdavčitve marže – Področje uporabe – Dobava nepremičnin in stavbnih zemljišč, kupljenih za nadaljnjo prodajo – Davčni zavezanec, za katerega pri nakupu nepremičnin davek ni bil odbiten – Nadaljnja prodaja, obdavčena z DDV – Pojem ,stavbna zemljišča‘.#Zadeva C-299/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0186: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 30. septembra 2021.#HYDINA SK s.r.o. proti Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Najvyšší súd Slovenskej republiky.#Predhodno odločanje – Upravno sodelovanje in boj proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (DDV) – Uredba (EU) št. 904/2010 – Členi od 10 do 12 – Izmenjava informacij – Davčni nadzor – Roki – Prekinitev davčnega nadzora v primeru izmenjave informacij – Prekoračitev roka, določenega za posredovanje informacij – Vpliv na zakonitost prekinitve davčnega nadzora.#Zadeva C-186/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0034: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 2. septembra 2021.#Telekom Deutschland GmbH proti Bundesrepublik Deutschland.#Predhodno odločanje – Elektronske komunikacije – Uredba (EU) 2015/2120 – Člen 3 – Dostop do odprtega interneta – Člen 3(1) – Pravice končnih uporabnikov – Člen 3(2) – Prepoved sporazumov in poslovnih praks, s katerimi se omejuje uveljavljanje pravic končnih uporabnikov – Člen 3(3) – Obveznost enake in nediskriminatorne obravnave prometa – Možnost uvedbe ukrepov za razumno upravljanje prometa – Dodatna tarifna opcija, imenovana ,ničelna tarifa‘ – Omejitev pasovne širine.#Zadeva C-34/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0379: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. septembra 2021.#B proti Udlændingenævnet.#Predhodno odločanje – Pridružitveni sporazum EGS‑Turčija – Sklep št. 1/80 – Člen 13 – Klavzula standstill – Nova omejitev – Združitev družine za mladoletne otroke turških delavcev – Starostni pogoj – Zahteva po posebnih razlogih za upravičenost do združitve družine – Nujni razlog v splošnem interesu – Uspešna vključitev – Sorazmernost.#Zadeva C-379/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0721: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 2. septembra 2021.#Sisal SpA in drugi proti Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Ministero dell’Economia e delle Finanze.#Predhodno odločanje – Člena 49 in 56 PDEU – Svoboda opravljanja storitev – Omejitve – Direktiva 2014/23/UE – Postopki podelitve koncesijskih pogodb – Člen 43 – Bistvene spremembe – Loterijske igre s hitrimi srečkami – Nacionalna ureditev, ki določa podaljšanje koncesije brez novega postopka javnega razpisa – Direktiva 89/665/EGS – Člen 1(3) – Pravni interes.#Združeni zadevi C-721/19 in C-722/19.
Več o tem»

Želite prejemati novice o davkih ?

Naroči se na novice ZDSS (informacije iz sodišč, FURS, ZDSS….). Novice boste prejemali 3 x tedensko 

Vse novice ZDSS – po VIRIH:

ZDSS pošilja novice 3 x tedensko in sicer v ponedeljek, sredo in petek.