26. kongres ZDSS in 30. obletnica ustanovitve Društva davčnih svetovalcev Slovenije

26. kongres ZDSS v številkah:

+12 ur
strokovnih predavanj
+ 14
izbranih govorcev
+ 100
udeležencev
2-dnevno
druženje
oznaka B
uvrščen dogodek pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem

Nekaj razlogov ZA udeležbo:

Da nadgradimo naše znanje

Kongresni program ponuja aktualne strokovne davčne vsebine, ki jih vsakodnevno srečujemo pri našem poklicnem delu, ko nastopamo v funkciji računovodje, revizorja, davčnega svetovalca, pravnega strokovnjaka oz. odvetnika s področja davčnega prava.

Kongresni program je prepletanje materialnega in procesnega davčnega prava, ki ga zaokrožimo z zanimivo debato na okrogli mizi.

 

Da se povezujemo

K uspešni izvedbi kongresa boste prispevali slušatelji, zato verjamemo, da boste zapustili kongresno dvorano obogateni z novimi znanji in novimi znanstvi, ki jih boste koristno uporabili pri svojem poklicnem delovanju.

Naj se uresniči slogan kongresa: Dovolimo si, da nas davki povezujejo.

Da bodo sporočilne vrednosti kongresa bolj javno odmevne

Verjamemo, da bosta oba kongresna dneva podala ob aktivni diskusiji slušateljev s predavatelji in udeleženci okrogle mize vrsto konstruktivnih predlogov, kako izboljšati slovenski davčni sistem, predvsem pa, kako ga reformirati z ciljem pravičnejše obravnave davčnih zavezancev. 

Naj se v kongresni izjavi za javnost uresniči rdeča nit kongresa: Gradimo skupaj pošten davčni sistem.

Da bomo skupaj praznovali 30. obletnico delovanja ob druženju s presenečenji in uglednimi gosti

Četrtkov strokovno bogat kongresni dan za zidovi predavalnice, bomo zaključili z druženjem in praznovanjem 30. obletnice ustanovitve Društva davčnih svetovalcev Slovenije.

Obeta se nam dan poln presenečenj, spominov na prehojeno pot na področju davčnega svetovanja ter dobrot za razvajanje brbončic v prijetnem ambientu, v katerem bo zvečer odmevala tudi prijetna glasba.

Predstavitev ZDSS

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije – ZDSS je bila ustanovljena julija meseca 2008 in je nadaljevanje uspešnega, več kot 16-letnega, predhodnega delovanja Društva davčnih svetovalcev Slovenije.

Zbornica aktivno spremlja in obravnava davčno in širšo problematiko ter aktivno sodeluje pri izgradnji, izpopolnjevanju in vzpostavitvi modernega davčnega sistema v Republiki Sloveniji, strokovno izobražuje svoje člane, ki delujejo na področju davkov in nastopajo kot davčni svetovalci ter jim podeljuje licence.

Prav tako se zbornica povezuje z različnimi združenji in drugimi organizacijami, tako v Sloveniji kot v tujini, z namenom zagotavljanja skupnega in racionalnejšega izvajanja posameznih vsebinskih, administrativno tehničnih opravil in nalog, pripravlja predloge in daje pobude pristojnim ministrstvom in njihovim organom v zvezi s slovenskim davčnim sistemom. Zbornica je polnopravni član evropskega profesionalnega združenja CFE.

Temeljno poslanstvo ZDSS lahko strnemo v nekaj zapisanih besed predsednika mag. Franc Derganca: Vodstvo ZDSS, skupaj s svojimi člani, se zavzema za ureditev področja davčnega svetovanja po vzoru drugih evropskih držav. Naslednji cilj je povezan s krepitvijo strokovne integritete članov s pridobitvijo in obnavljanjem “certifikata Davčni svetovalec ZDSS”, kot tudi z rednimi mesečnimi strokovnimi srečanji.”

Vsako leto organiziramo tradicionalni davčni kongres, ki bo letos že 26. po vrsti.

Vabimo vas, da se ga udeležite!

Mirjam Trdan,

vodja organizacijskega odbora ZDSS
Kontakt: info@davki.org | 041 761 668

Sponzorji 26. kongresa ZDSS

Podpornik dogodka

Bronasti sponzorji

NAJVEČJI PROIZVAJALEC ALU VHODNIH VRAT V EVROPI

Medijski sponzorji

Bodite obveščeni in se prijavite na e-novice ZDSS: