Interni akti Zbornice davčnih svetovalcev - JAVNI AKTI

Zbornica Davčnih svetovalcev ima sprejete naslednje dokumente, ki so povezani z dejavnostjo ZDSS:

A. STATUT ZDSS, Poslovnik o delu skupščine ZDSS, KODEKS POKLICNE ETIKE DAVČNIH SVETOVALCEV – članov ZDSS, Standard izvajanja davčno-svetovalnih storitev

B. Pravila v zvezi s pridobitvijo certifikata – Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (Pravilnik o pridobitvi i n vzdrževanju licence za delo davčni svetovalec ZDSS, Pravilnik o izpitu preverjanja znanja o strokovni usposobljenosti izvajanja davčnega svetovanja)

C. GDPR pravila ter druga pravila v povezavi z dejavnostjo

D. Smernice ZDSS za plačilo storitev davčnih storitev.