Pozdravljeni v bazi članov ZDSS

A. Redni član ZDSS

B. Pridruženi član ZDSS

C. Ima certifikat ZDSS

Član ZDSS

D. Častni član ZDSS

F. Davčni svetovalec ZDSS – nesamostojno izvajanje storitev

G. Delo davčnega svetovanja znotraj lastnega podjetja (ali nedelovanje v primeru upokojitve)