O Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije....

Dovolite nam, da najprej predstavimo Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS), torej organizacijo, ki združuje podjetja in posameznike, ki delujejo na področju davčnega svetovanja.

Naša zbornica deluje že od leta 1993, ko je bilo ustanovljeno društvo, predhodnik naše zbornice.  Naša zbornica je tudi prva izmed vseh nevladnih organizacij, ki je vstopila v združenja na evropski ravni.

Smo polnopraven član CFE-ja, torej zborničnega delovanja davčnih svetovalcev na EU ravni.

Zakaj moram poudariti navedena dejstva?

V Sloveniji poklic davčnega svetovalca povezujejo, ne samo običajnimi ljudje, s praksami oz. svetovalci, ki v nobenem primeru ne bi mogli postati certificirani davčni svetovalci naše zbornice, saj se pri nas člani, ki pridobijo CERTIFIKAT, zavežejo delovati zakonito oz. morajo delovati v etičnih okvirjih.

Zato vse obiskovalce spletnega mesta www.zdss.si vabimo, da se udeležite enega izmed naših dogodkov in se nam na tej podlagi, pridružite. Če seveda delite iste vrednote, kot izhaja iz STATUTA ZDSS. 

POSLANSTVO in VIZIJA

Republika Slovenija nima urejenega področja davčnega svetovanja, ki velja v EU27 za enega t.i. poklic SUI GENERIS, ki zahteva od svetovalca izvajati storitve v duhu zaupanja med stranko in svetovalcem (podobno kot odvetnik ali notar).

Temeljna naloga ZDSS zato je, da uredimo poklic tako, da bo lahko tudi slovenski davčni svetovalec uspešno varoval pravice plačnikov davkov, kar je ena izmed temeljnih nalog svetovalca ZDSS. Zato, torej da jasno določimo pravice plačnikov davkov, ki so neločljivo povezane z obveznostmi, je ZDSS sprejel tudi KODEKS ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV ZDSS, ki bi ga morala seveda sprejeti, primarno, naša država.

Do ureditve področja, ki ga zgoraj navajamo, bo ZDSS razvijala stroko in poklic davčni svetovalec ZDSS, s ciljem seznanjati javnost o pomenu poklica in pravic, kar je nujni predpogoj za spremembo paradigme delovanja FURS, ki bi moral posvetiti svoja ravnanja v smeri promocije prostovoljnega plačevanja javnih dajatev. Trenutno naša država ne izpolnjuje pogoja za pošten davčni sistem (več o tem glej intervju Radio ognjišče) , ki ga določajo trije stebri: integritete državnih organov (ne samo FURS), jasna usmeritev FURS k krepitvi prostovoljne davčne privolitve in zavedanju FURS, da v slehernem postopku varuje pravico strank, do zasebnosti.

ZDSS je pripravila predloge za izgradnjo poštenega davčnega sistema pri nas. Več o tem si oglejte v gradivu skupine pri Ministrstvu za finance (12 2020) in v dokumentu SVETA ZA NADGRADNJO DAVČNEGA SISITEMA PRI NAS (ZDSS je predlagala predloge, ki so razvidni v dokumentu Analiza ZDavP-2 in FZU), ki ga je oblikoval Minister za Finance v letu 2020.

Glej: Zaključno poročilo Seta za nadgradnjo davčnega sistema, MF, 3 2021.

Upravni odbor ZDSS

Kontakt:

URADNE URE: torek ter četrtek od 10:00 do 14:00

V primeru neodgovorjenih klicev (ter prejete E-pošte) na telefon, Vas kontaktiramo nazaj v okviru uradnih ur.

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije

Ljubljana, Dunajska cesta 167 , 1000 Ljubljana
(do 17.4.2023 je bil uradni naslov ZDSS : Tržaška cesta 207, Ljubljana)
1000 Ljubljana

T:  01 82 80 170 

E: info@davki.org

Matična številka: 3368335000
Davčna številka: SI 55229522
Poslovni račun SKB d.d.: IBAN SI56 0310 0100 2185 864

E-poštni naslovi oddelkov ZDSS:

E: Skupina za izobraževanje: izobraževanje@davki.org

E: pisarna, splošne zadeve: office@davki.org 

E: revija DFP
 
W: www.davki.org in www.zdss.si ter www.davki.com (varuh pravic plačnikov davkov ZDSS)
 
Predstavitev organov ZDSS: kliknite tukaj.