Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62022CJ0508: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 28. septembra 2023.#KL in PO proti Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Braşov.#Predhodno odločanje – Notranji davki – Člen 110 PDEU – Vračilo dajatve, ki jo je država članica pobrala v nasprotju s pravom Unije – Dajatev ob prvi registraciji motornega vozila – Vključitev dajatve v tržno vrednost vozila, za katero je bila ta dajatev plačana – Prenos pravice do povračila na poznejšega pridobitelja tega vozila.#Zadeva C-508/22.
Več o... »
CELEX:62020CJ0692: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. septembra 2023.#Evropska komisija proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska.#Neizpolnitev obveznosti države – Sodba Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti – Neizvršitev – Direktiva 95/60/ES – Davčno označevanje plinskega olja – Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo – Protokol o Irski/Severni Irski – Nadaljevanje kršitve po koncu prehodnega obdobja v zvezi s Severno Irsko – Člen 260(2) PDEU – Denarne sankcije – Pavšalni znesek – Teža kršitve – Zmožnost plačila.#Zadeva C-692/20.
Več o... »
CELEX:62022CJ0508: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 28. septembra 2023.#KL in PO proti Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Braşov.#Predhodno odločanje – Notranji davki – Člen 110 PDEU – Vračilo dajatve, ki jo je država članica pobrala v nasprotju s pravom Unije – Dajatev ob prvi registraciji motornega vozila – Vključitev dajatve v tržno vrednost vozila, za katero je bila ta dajatev plačana – Prenos pravice do povračila na poznejšega pridobitelja tega vozila.#Zadeva C-508/22.
Več o... »
CELEX:62020CJ0692: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. septembra 2023.#Evropska komisija proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska.#Neizpolnitev obveznosti države – Sodba Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti – Neizvršitev – Direktiva 95/60/ES – Davčno označevanje plinskega olja – Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo – Protokol o Irski/Severni Irski – Nadaljevanje kršitve po koncu prehodnega obdobja v zvezi s Severno Irsko – Člen 260(2) PDEU – Denarne sankcije – Pavšalni znesek – Teža kršitve – Zmožnost plačila.#Zadeva C-692/20.
Več o... »
CELEX:62022CJ0210: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 21. septembra 2023.#Stappert Deutschland GmbH proti Hauptzollamt Hannover.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg.#Predhodno odločanje – Carinska unija – Uredba (EU) št. 952/2013 – Carinski zakonik Unije – Člen (60)(2) – Pridobitev porekla blaga – Delegirana uredba (EU) 2015/2446 – Člen 32 – Blago, katerega proizvodnja vključuje več kot eno državo ali ozemlje – Priloga 22-01 – Primarno pravilo, ki se uporablja za blago iz tarifne podštevilke 7304 41 harmoniziranega sistema – Pojem ,votli profili‘ – ,Cevni polproizvodi‘ iz jekla, ki spadajo pod tarifno podštevilko 7304 49 harmoniziranega sistema in se pridobijo z vročim oblikovanjem ter omogočajo proizvodnjo jeklenih cevi s hladnim oblikovanjem, ki spadajo pod tarifno podštevilko 7304 41 harmoniziranega sistema – Veljavnost primarnega pravila.#Zadeva C-210/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0210: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 21. septembra 2023.#Stappert Deutschland GmbH proti Hauptzollamt Hannover.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg.#Predhodno odločanje – Carinska unija – Uredba (EU) št. 952/2013 – Carinski zakonik Unije – Člen (60)(2) – Pridobitev porekla blaga – Delegirana uredba (EU) 2015/2446 – Člen 32 – Blago, katerega proizvodnja vključuje več kot eno državo ali ozemlje – Priloga 22-01 – Primarno pravilo, ki se uporablja za blago iz tarifne podštevilke 7304 41 harmoniziranega sistema – Pojem ,votli profili‘ – ,Cevni polproizvodi‘ iz jekla, ki spadajo pod tarifno podštevilko 7304 49 harmoniziranega sistema in se pridobijo z vročim oblikovanjem ter omogočajo proizvodnjo jeklenih cevi s hladnim oblikovanjem, ki spadajo pod tarifno podštevilko 7304 41 harmoniziranega sistema – Veljavnost primarnega pravila.#Zadeva C-210/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0510: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 21. septembra 2023.#Romaqua Group SA proti Societatea Națională Apele Minerale in Agenția Națională pentru Resurse Minerale.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.#Predhodno odločanje – Člena 102 in 106 PDEU – Javna podjetja – Svoboda gospodarske pobude – Svoboda ustanavljanja – Podjetje, ki je v celoti v lasti države članice in ima izključne koncesije za izkoriščanje naravne mineralne vode na podlagi dodelitve koncesij brez javnega razpisa – Nacionalna ureditev, ki omogoča neomejeno podaljšanje koncesije.#Zadeva C-510/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0164: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. septembra 2023.#Ministerio Fiscal proti Juan.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Nacional.#Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Evropski nalog za prijetje – Razlogi za neizvršitev – Člen 3, točka 2 – Načelo ne bis in idem – Pojem ,ista dejanja‘ – Vse konkretne okoliščine, ki so neločljivo medsebojno povezane – Goljufive dejavnosti, ki jih je zahtevana oseba izvajala v dveh državah članicah prek dveh različnih pravnih oseb in v škodo različnih žrtev.#Zadeva C-164/22.
Več o... »
CELEX:62022CB0335: Zadeva C-335/22, A (Obdavčitev trgovanja z vrednostnimi papirji): Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 19. julija 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – A, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Odgovor, na katerega je mogoče jasno sklepati iz sodne prakse – Direktiva 2008/7/ES – Člen 5(2)(b) – Posredni davki na zbiranje kapitala – Kolkovina za storitve prodaje obveznic in komercialnih zapisov na trgu)
Več o... »
CELEX:62022CJ0027: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. septembra 2023.#Volkswagen Group Italia S.p.A. in Volkswagen Aktiengesellschaft proti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato.#Predhodno odločanje – Člen 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Načelo ne bis in idem – Sankcija, naložena na področju nepoštenih poslovnih praks – Kazenska narava sankcije – Kazenska sankcija, izrečena v državi članici po sprejetju sankcije za nepoštene poslovne prakse v drugi državi članici, ki pa je postala pravnomočna pred zadnjenavedeno sankcijo – Člen 52(1) – Omejitve načela ne bis in idem – Pogoji – Usklajevanje postopkov in sankcij.#Zadeva C-27/22.
Več o... »