Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CB0081: Zadeva C-81/20: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. junija 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Bucureşti – Romunija) – SC Mitliv Exim SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Temeljne pravice – Načelo ne bis in idem – Kumulacija kazenskih in upravnih sankcij – Neuporaba – Dodatne davčne obveznosti – Obresti na znesek, ki ga je davčni zavezanec plačal v okviru kazenskega postopka)

Več o tem »

CELEX:62020CB0081: Case C-81/20: Order of the Court (Seventh Chamber) of 22 June 2021 (request for a preliminary ruling from the Tribunalul Bucureşti — Romania) — SC Mitliv Exim SRL v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Reference for a preliminary ruling — Article 53(2) and Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Fundamental rights — Principle of ne bis in idem — Both criminal and administrative penalties — Not applicable — Ancillary tax liabilities — Interest on a sum paid by the taxpayer in the context of criminal proceedings)

Več o tem »

CELEX:62019CA0791: Case C-791/19: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 15 July 2021 — European Commission v Republic of Poland (Failure of a Member State to fulfil obligations — Disciplinary regime applicable to judges — Rule of law — Independence of judges — Effective legal protection in the fields covered by Union law — Second subparagraph of Article 19(1) TEU — Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Disciplinary offences resulting from the content of judicial decisions — Independent disciplinary courts or tribunals established by law — Respect for reasonable time and the rights of the defence in disciplinary proceedings — Article 267 TFEU — Restriction of the right of national courts to submit requests for a preliminary ruling to the Court of Justice and of their obligation to do so)

Več o tem »

CELEX:62020TA0677: Case T-677/20: Judgment of the General Court of 14 July 2021 — Ryanair and Laudamotion v Commission (Austrian Airlines; Covid-19) (State aid — Austrian air transport market — Aid granted by Austria to an airline amid the COVID-19 pandemic — Subordinated loan to Austrian Airlines — Decision not to raise any objections — Aid previously granted to the parent company of the recipient — Aid intended to make good the damage caused by an exceptional occurrence — Freedom of establishment — Free provision of services — Equal treatment — Duty to state reasons)

Več o tem »

Želite prejemati novice o davkih ?

Naroči se na novice ZDSS (informacije iz sodišč, FURS, ZDSS….). Novice boste prejemali 3 x tedensko 

Vse novice ZDSS – po VIRIH:

ZDSS pošilja novice 3 x tedensko in sicer v ponedeljek, sredo in petek.