Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62011CJ0168_SUM: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. februarja 2013.#Manfred Beker in Christa Beker proti Finanzamt Heilbronn.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof.#Prosti pretok kapitala – Davek na dohodek – Dohodki iz kapitala – Konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja – Dividende, ki jih izplačajo družbe s sedežem v državah članicah in tretjih državah – Določitev najvišjega zneska odbitka davka, odtegnjenega pri viru v tujini, od nacionalne dohodnine – Neupoštevanje osebnih stroškov in stroškov, povezanih z življenjskim slogom – Upravičenost.#Zadeva C‑168/11.
Več o... »
CELEX:62011CJ0544_SUM: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2013.#Helga Petersen in Peter Petersen proti Finanzamt Ludwigshafen.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Rheinland-Pfalz.#Svoboda opravljanja storitev – Prosto gibanje delavcev – Ureditev države članice, ki omogoča davčno oprostitev za dohodke od dela, opravljenega v okviru razvojne pomoči v drugi državi – Pogoji – Sedež delodajalca na nacionalnem ozemlju – Zavrnitev, če ima delodajalec sedež v drugi državi članici.#Zadeva C‑544/11.
Več o... »
CELEX:62011CJ0425_SUM: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. februarja 2013.#Katja Ettwein proti Finanzamt Konstanz.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Baden-Württemberg.#Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb – Enako obravnavanje – Obmejne samozaposlene osebe – Državljan države članice Unije – Dohodki iz dejavnosti, prejeti v tej državi članici – Prenos stalnega prebivališča v Švico – Zavrnitev davčne ugodnosti v tej državi članici zaradi prenosa stalnega prebivališča.#Zadeva C‑425/11.
Več o... »
CELEX:62011CJ0243_SUM: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. februarja 2013.#RVS Levensverzekeringen NV proti Belgische Staat.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.#Življenjsko zavarovanje – Letni davek na zavarovalne posle – Direktiva 2002/83/ES – Člena 1(1)(g) in 50 – Pojem ‚država članica obveznosti‘ – Zavarovalnica s sedežem na Nizozemskem – Zavarovalec, ki je zavarovalno pogodbo sklenil na Nizozemskem, po sklenitvi pogodbe pa je običajno prebivališče prenesel v Belgijo – Svoboda opravljanja storitev.#Zadeva C‑243/11.
Več o... »
CELEX:62011CJ0207_SUM: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. decembra 2012.#3D I Srl proti Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cremona.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria regionale di Milano (Italija).#Obdavčenje – Direktiva 90/434/EGS – Skupni sistem obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic – Členi 2, 4 in 9 – Prenos sredstev – Obdavčitev kapitalskega dobička, ki ga prenosna družba ustvari ob prenosu sredstev – Odlog obdavčitve – Pogoj, da so v bilanci stanja prenosne družbe ovrednotena rezervna sredstva v višini ustvarjenega kapitalskega dobička.#Zadeva C‑207/11.
Več o... »
CELEX:62011CJ0168_SUM: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. februarja 2013.#Manfred Beker in Christa Beker proti Finanzamt Heilbronn.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof.#Prosti pretok kapitala – Davek na dohodek – Dohodki iz kapitala – Konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja – Dividende, ki jih izplačajo družbe s sedežem v državah članicah in tretjih državah – Določitev najvišjega zneska odbitka davka, odtegnjenega pri viru v tujini, od nacionalne dohodnine – Neupoštevanje osebnih stroškov in stroškov, povezanih z življenjskim slogom – Upravičenost.#Zadeva C‑168/11.
Več o... »
CELEX:62011CJ0544_SUM: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2013.#Helga Petersen in Peter Petersen proti Finanzamt Ludwigshafen.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Rheinland-Pfalz.#Svoboda opravljanja storitev – Prosto gibanje delavcev – Ureditev države članice, ki omogoča davčno oprostitev za dohodke od dela, opravljenega v okviru razvojne pomoči v drugi državi – Pogoji – Sedež delodajalca na nacionalnem ozemlju – Zavrnitev, če ima delodajalec sedež v drugi državi članici.#Zadeva C‑544/11.
Več o... »