O članstvu v ZDSS

POMEMBNO – način izračuna cene za članarino v ZDSS, skladno z novimi pravili ZDSS

Cene za članarino se, glede na ponudbeno ceno, sorazmerno zmanjša glede na čas vstopa v ZDSS. Po Statutu ZDSS (sprememba v 2021) bo ZDSS zaračunala članarino v znesku, ki je odvisna glede na mesec vstopa v ZDSS. Primeroma: če vstopi novi član v ZDSS v 3. mesecu tekočega leta, znaša članarina 9/12 cene, kot izhaja iz ponudbe v TRGOVINI ZDSS (to velja za redne in pridružene člane)!

V ZDSS se nam lahko pridružite kot redni ali pridruženi člani.

Redni člani ZDSS lahko postanejo le pravne osebe in tisti samostojni podjetniki, ki imajo med registriranimi dejavnostmi tudi davčno svetovanje. Z vplačilom enkratne PRISTOPNINE postanejo polnopravni člani, v naslednjih letih pa bodo svoje finančne obveznosti pokrivali le v višini vsakokratne letne članarine.

Vsaka pravna oseba ali s.p., ki je redni član, pa lahko s plačilom DOSTOPNINE v višini letne članarine v ZDSS včlani več svojih zaposlenih. Pristopnine v tem primeru ni potrebno vplačati, saj se pristopnina nanaša zgolj na pravno osebo in se plača samo prvič, ko pravna oseba (ali s.p.) postane član. Zaposleni, ki ima plačano dostopnino, ima tako vse pravice rednega člana.

Pridruženi člani Zbornice so posamezniki, ki spremljajo davčno stroko in se želijo aktivno vključiti v delo zbornice, a niso zaposleni pri delodajalcu, ki bi se ukvarjal z davčnim svetovanjem oziroma tudi sami svoje tovrstne družbe ali statusa s.p. nimajo ustanovljenega. Ti posamezniki s plačilom letne članarine postanejo pridruženi člani. Imajo enake ugodnosti kot redni člani, le volilne pravice nimajo.

Certifikat Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

Osebe, ki želijo pridobiti CERTIFIKAT Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in s tem tudi vpis v register OPRSP, pošljite prijavnico oz. vlogo s katero izrazite željo oz. namen po pridobitvi CERTIFIKAT Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (E: info@davki.org).

Zbornica davčnih svetovalcev podeli naziv ČASTNI ČLAN ZDSS osebam, ki s svojim delom bistveno prispevajo k dvigu ugleda članov ZDSS oz. dejavnosti davčnega svetovanja.