O članstvu v Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije - ZDSS

V ZDSS se nam lahko pridružite kot redni ali pridruženi člani. 

Redni člani ZDSS lahko postanejo le pravne osebe in tisti samostojni podjetniki, ki imajo med registriranimi dejavnostmi tudi davčno svetovanje. Z vplačilom enkratne PRISTOPNINE v višini 600 € postanejo polnopravni člani, v naslednjih letih pa bodo svoje finančne obveznosti pokrivali le v višini vsakokratne letne članarine, ki sedaj znaša 600€+DDV in vključuje številne ugodnosti (link na »ugodnosti članov«).

Vsaka pravna oseba ali s.p., ki je redni član, pa lahko s plačilom DOSTOPNINE v višini letne članarine v ZDSS včlani več svojih zaposlenih. Pristopnine v tem primeru ni potrebno vplačati, saj se pristopnina nanaša zgolj na pravno osebo in se plača samo prvič, ko pravna oseba (ali s.p.) postane član. Zaposleni, ki ima plačano dostopnino, ima tako vse pravice rednega člana.

Pridruženi člani Zbornice so posamezniki, ki spremljajo davčno stroko in se želijo aktivno vključiti v delo zbornice, a niso zaposleni pri delodajalcu, ki bi se ukvarjal z davčnim svetovanjem oziroma tudi sami svoje tovrstne družbe ali statusa s.p. nimajo ustanovljenega. Ti posamezniki s plačilom letne članarine 600€+DDV postanejo pridruženi člani. Imajo enake ugodnosti kot redni člani, le volilne pravice nimajo.

Osebe, ki želijo pridobiti CERTIFIKAT Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in s tem tudi vpis v register OPRSP register, pošljite email na info@davki.org
 
Član ZDSS ima pravico do vpisa v register CFE – davčni svetovalci. Vpis v register CFE je plačljiv. 
 
Zbornica davčnih svetovalcev podeli naziv ČASTNI ČLAN ZDSS osebam, ki s svojim delom bistveno prispevajo k dvigu ugleda članov ZDSS oz. dejavnosti davčnega svetovanja.