Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CB0081: Zadeva C-81/20: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. junija 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Bucureşti – Romunija) – SC Mitliv Exim SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Temeljne pravice – Načelo ne bis in idem – Kumulacija kazenskih in upravnih sankcij – Neuporaba – Dodatne davčne obveznosti – Obresti na znesek, ki ga je davčni zavezanec plačal v okviru kazenskega postopka)

Več o tem »

CELEX:62020CB0081: Case C-81/20: Order of the Court (Seventh Chamber) of 22 June 2021 (request for a preliminary ruling from the Tribunalul Bucureşti — Romania) — SC Mitliv Exim SRL v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Reference for a preliminary ruling — Article 53(2) and Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Fundamental rights — Principle of ne bis in idem — Both criminal and administrative penalties — Not applicable — Ancillary tax liabilities — Interest on a sum paid by the taxpayer in the context of criminal proceedings)

Več o tem »

CELEX:62019CA0791: Case C-791/19: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 15 July 2021 — European Commission v Republic of Poland (Failure of a Member State to fulfil obligations — Disciplinary regime applicable to judges — Rule of law — Independence of judges — Effective legal protection in the fields covered by Union law — Second subparagraph of Article 19(1) TEU — Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Disciplinary offences resulting from the content of judicial decisions — Independent disciplinary courts or tribunals established by law — Respect for reasonable time and the rights of the defence in disciplinary proceedings — Article 267 TFEU — Restriction of the right of national courts to submit requests for a preliminary ruling to the Court of Justice and of their obligation to do so)

Več o tem »

VSRS Sklep I Up 169/2021

Odložitveno začasno odredbo je mogoče izdati le, če je v upravnem sporu izpodbijan akt, ki se izvršuje po določbah ZUP. Odločba Senata Univerze v Mariboru se ne izvršuje, saj z odločitvijo o zavrnitvi pritožbe pritožniku ni bila naložena nobena v upravnem postopku izvršljiva obveznost. Enako velja tudi za prvostopenjski sklep rektorja o ustavitvi postopka, saj s tem sklepom pritožniku ni bila naložena nobena obveznost, ki bi se lahko izvršila po določbah ZUP. Zato je pravilna presoja, da v primeru kot je obravnavani, predlagane odložitvene začasne odredbe ni mogoče izdati.

V primerih, ko se izpodbija odločbo, ki se ne izvršuje po ZUP, je sicer mogoče predlagati izdajo ureditvene začasne odredbe po tretjem odstavku 32. člena ZUS-1. Vendar pritožnik ni zahteval izdaje ureditvene začasne odredbe (tega tudi v pritožbi ne zatrjuje), pri čemer sodišče ureditveno začasno odredbo lahko izda le, če jo stranka izrecno predlaga in ureditev stanja glede…

Več o tem »

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Finance 20.9.2021

ZDSS v Financah, 20.09.2021 Več o članku, kliknite tukaj.   Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS), kot strokovna organizacija na področju davkov, si prizadeva za zagotovitev stabilnega, predvidljivega in mednarodno primerljivega poslovnega in davčnega okolja.  Kongresna

Več o tem »

VSRS Sodba II Ips 17/2021

Pretirano toga bi bila zahteva, da bi morala tožnica v fazi postopka, ko niti sama niti sodišče prve stopnje nista zastopala stališča, da bi bilo treba uporabiti pravilo o sočasni izpolnitvi, »na zalogo« navajati tudi dejstva, pomembna ob uporabi tega pravila, in ponuditi zanje dokaze.
Več o tem »

Želite prejemati novice o davkih ?

Naroči se na novice ZDSS (informacije iz sodišč, FURS, ZDSS….). Novice boste prejemali 3 x tedensko 

Vse novice ZDSS – po VIRIH:

ZDSS pošilja novice 3 x tedensko in sicer v ponedeljek, sredo in petek.