PRAVILA V ZVEZI Z NAROČNINAMI NA REVIJO DFP 

  1. Z nakupom naročnine na revijo DFP za koledarsko leto v času nakupa, pridobi naročnik pravico do vpogleda v vse revije v E-obliki, vključno z arhivom od leta 2000 dalje in sicer na način, da se ustvari račun na E-poštni naslov koristnika storitve (v nadaljevanju račun DFP).
  2. Naročnik plačuje naročnino do 31.1. za tekoče leto. V kolikor naročnina ni plačana do 31.1. za tekoče leto, se dostop do revije DFP, preko umika pravice dostopa do revije preko računa DFP, avtomatično ukine (v nadaljevanju prekinitev razmerja). 
  3. Ko stranka potrdi podaljšanje naročnine (to velja zgolj za naročnike na revijo, ki so kupili revijo do 13.12.) preko obrazca “Obrazec za podaljšanje naročnino na revijo DFP” oz. v primeru ne-odjave naročnine na podlagi prejetega emaila, kjer so pojasnjena pravila z dne 13.12., velja, da je naročniško razmerje podaljšano – do preklica.
  4. Vsi naročniki, ki želijo preklicati naročnine na revijo DFP, to izvedejo preko obrazca “Prekinitev naročnine na revijo DFP”. Po prejemu zahteve se ukine dostop do revije za vse račune DFP, ki so povezane z naročnikom. Sorazmerni del naročnine, kjer stranka ne uporabi pravico do vpogleda v revije, se stranki ne zaračuna, v kolikor odjavi naročnino do 31.1. za tekoče leto. 
  5. V primeru prekinitve razmerja, lahko naročnik plača znesek naročnine (obnovitev naročnine) in po plačilu zneska, se naročnina obnovi. Plačilo zneska (sken) mora naročnik poslati na naslov dfp@davki.org. Administrator odobri vpogled v roku 3 dni po prejemu dokazila plačila. 
  6. Vsi naročniki na revijo DFP, ki so kupili dostop do revije po 13.12.2022, velja, da se strinjajo s pravili v zvezi z nakupom revije DFP (avtomatično podaljšanje naročnine do preklica) iz razlogov, ker so pravila objavljena že ob nakupu na revijo. Tudi naročniki na revijo iz te točke se odjavijo na naročnino na revijo preko obrazca PREKINITEV NAROČNINE na revijo DFP.
  7. Vsak naročnik na revijo DFP (E-poštni naslov, določen v Računu ob prijavi) soglaš s prejemanjem novic DFP. V primeru odjave na prejemanje novic mora naročnik sam preklicati prejem novic.

ZDSS, dne 13.12.2022