Iskalnik NOVICE ZDSS - vse baze

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CELEX:62022CO0690: Order of the Court (Seventh Chamber) of 24 May 2023.#Shortcut – Consultadoria e Serviços de Tecnologias de Informação, Lda v Autoridade Tributária e Aduaneira.#Request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal Administrativo.#Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court – Common system of value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 178(a) – Right to deduct – Conditions of exercise – Article 226(6) – Details which must appear on the invoice – Scope and nature of the services provided – Invoices containing a generic description of the services provided.#Case C-690/22.

Več o... »

CELEX:62022CO0690: Order of the Court (Seventh Chamber) of 24 May 2023.#Shortcut – Consultadoria e Serviços de Tecnologias de Informação, Lda v Autoridade Tributária e Aduaneira.#Request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal Administrativo.#Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court – Common system of value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 178(a) – Right to deduct – Conditions of exercise – Article 226(6) – Details which must appear on the invoice – Scope and nature of the services provided – Invoices containing a generic description of the services provided.#Case C-690/22.

Več o... »

CELEX:62022CO0690: Order of the Court (Seventh Chamber) of 24 May 2023.#Shortcut – Consultadoria e Serviços de Tecnologias de Informação, Lda v Autoridade Tributária e Aduaneira.#Request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal Administrativo.#Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court – Common system of value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 178(a) – Right to deduct – Conditions of exercise – Article 226(6) – Details which must appear on the invoice – Scope and nature of the services provided – Invoices containing a generic description of the services provided.#Case C-690/22.

Več o... »

CELEX:62022CJ0508: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 28. septembra 2023.#KL in PO proti Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Braşov.#Predhodno odločanje – Notranji davki – Člen 110 PDEU – Vračilo dajatve, ki jo je država članica pobrala v nasprotju s pravom Unije – Dajatev ob prvi registraciji motornega vozila – Vključitev dajatve v tržno vrednost vozila, za katero je bila ta dajatev plačana – Prenos pravice do povračila na poznejšega pridobitelja tega vozila.#Zadeva C-508/22.

Več o... »

CELEX:62020CJ0692: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. septembra 2023.#Evropska komisija proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska.#Neizpolnitev obveznosti države – Sodba Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti – Neizvršitev – Direktiva 95/60/ES – Davčno označevanje plinskega olja – Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo – Protokol o Irski/Severni Irski – Nadaljevanje kršitve po koncu prehodnega obdobja v zvezi s Severno Irsko – Člen 260(2) PDEU – Denarne sankcije – Pavšalni znesek – Teža kršitve – Zmožnost plačila.#Zadeva C-692/20.

Več o... »

CELEX:62022CJ0508: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 28. septembra 2023.#KL in PO proti Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Braşov.#Predhodno odločanje – Notranji davki – Člen 110 PDEU – Vračilo dajatve, ki jo je država članica pobrala v nasprotju s pravom Unije – Dajatev ob prvi registraciji motornega vozila – Vključitev dajatve v tržno vrednost vozila, za katero je bila ta dajatev plačana – Prenos pravice do povračila na poznejšega pridobitelja tega vozila.#Zadeva C-508/22.

Več o... »

CELEX:62020CJ0692: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. septembra 2023.#Evropska komisija proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska.#Neizpolnitev obveznosti države – Sodba Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti – Neizvršitev – Direktiva 95/60/ES – Davčno označevanje plinskega olja – Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo – Protokol o Irski/Severni Irski – Nadaljevanje kršitve po koncu prehodnega obdobja v zvezi s Severno Irsko – Člen 260(2) PDEU – Denarne sankcije – Pavšalni znesek – Teža kršitve – Zmožnost plačila.#Zadeva C-692/20.

Več o... »

Odprtje kvot za novo četrtletje za nekatere izdelke iz jekla

Vezano na izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla, se s 1. 10. 2023 začne novo četrtletje, v katerem bodo za posamezne kategorije izdelkov odprte tarifne kvote v količinah, ki so navedene v Prilogi-IV.
Več o... »

Namig - kako iskati članke?

Primer: kako poiskati vse sodbe Sodišča EU na področju DDV-ja.

  1. V iskalnik vnesite niz 2006/112 in
  2. pritisnite "ENTER".

Dobili boste preko 100 zadetkov.

Click on Image to Zoom

Zakaj dobim v novicah ZDSS, ki sem jih prejel na E-poštni naslov samo 3 ali 5 novic?

  1. Portal dobi avtomatično okoli 400 člankov mesečno, ZDSS samostojno izdela do 30 člankov mesečno.
  2. Upoštevaje količino prejetih NOVOSTI o davkih mesečno, prejmete na svoje poštne naslove (3x tedensko) samo zadnje 3 novice, ki so objavljene na spletu….
  3. Priporočamo, da si novice iz področij, ki vas zanimajo,  poiščete preko ISKLANIKA.

Zakaj ne morem dostopati do določenih vsebin, na katere se sklicuje povezava iz določenega članka ZDSS?

  1. ZDSS objavlja gradiva iz izobraževanj in interne listine (zapisnike organov) v interni bazi ter v BAZI ZNANJA (gradiva).
  2. Članki, ki so objavljeni v ARHIVU novic ZDSS so javno dostopni, določene vsebine pa so dostopne samo za člane ZDSS.