Iskalnik NOVICE ZDSS - vse baze

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

UPRS Sodba I U 303/2020-9

Izpodbijane odločbe ni mogoče preizkusiti, ker davčni organ po eni strani ob sklicevanju na četrti odstavek 74. člena ZDavP-2 ugotavlja, da je bila pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža sklenjena z namenom izognitve plačilu obveznosti po kogentnih določbah davčnih predpisov, po drugi strani pa ugotavlja, da predmetna pogodba v davčnem pogledu nima pravnega učinka in da zato kot relevantna transakcija učinkuje prikrita transakcija – to je izplačilo drugih prejemkov.
Več o... »

UPRS Sodba I U 282/2019-23

Ni spora o tem, da je A. A. s tožnikovega bančnega računa dvignila 528.662,00 EUR gotovine, tožnik pa tudi v upravnem sporu ni uspel izpodbiti ugotovitev davčnega organa, da ni dokazal svoje lastne porabe teh gotovinskih sredstev, obenem pa tožnik tudi ni niti zatrjeval niti dokazal, da bi šlo v obravnavanem primeru za kakšnega izmed dohodkov iz 1. do 5. točke 18. člena ZDoh-2 oz. za dohodek, ki se ne šteje za dohodek po tem zakonu, niti dohodek, oproščen plačila dohodnine po tem zakonu, to po presoji sodišča pomeni, da je glede teh gotovinskih sredstev jasno le, da je A. A. tista, ki je z njimi zadnja razpolagala, torej tega ni mogoče opredeliti drugače kot njen drugi dohodek v smislu 11. točke tretjega odstavka 105. člena ZDoh‑2.
Več o... »

UPRS Sodba I U 1517/2019-20

Kot izhaja iz določb ZDDV-1 in PZDDV-1, se z njimi uvaja oprostitev plačila DDV in s tem ureja situacija, ki prestavlja izjemo od siceršnje obveznosti plačila DDV, le-ta pa narekuje dosledno upoštevanje predpisanih pogojev in obenem vzpostavlja dolžnost zavezanca za davek, da dokazuje njihovo izpolnjevanje. Ni torej na toženki, da še posebej poziva tožnico k dopolnjevanju dokumentacije, ki jo je le-ta dolžna predložiti in jo je tudi že predložila na podlagi poziva, da zatrjevano oprostitev dokaže, kot se zahteva v tožbi, temveč je na tožnici, da predloži popolne in verodostojne listine, iz katerih je povsem jasno razvidno izpolnjevanje pogojev za oprostitev.
Več o... »

UPRS Sodba I U 393/2020-9

Davčni organ je v obravnavanemu primeru pravilno uporabil določilo četrtega odstavka 79. člena ZDavP-2, po katerem krijeta davčni organ in zavezanec za davek vsak svoje stroške, če se ugotovitve davčnega organa ne razlikujejo od predloženega obračuna oziroma vložene napovedi ali carinske deklaracije. Davčni organ je v obravnavanem primeru ustavil postopek DIN s področja DDV pri tožniku, ker je ugotovil, da niso bile ugotovljene kršitve predpisov s področja DDV, kar pomeni, da je v celoti sledil tožnikovim obračunom DDV za navedena obdobja.
Več o... »

UPRS Sodba I U 312/2019-11

Tožnik ni izvedel postopka popravka računa po 146. členu Pravilnika o izvajanju ZDDV-1. Da tožnik ni popravil (storniral) računov in ni obvestil A. o znesku DDV, za katerega nima pravice do odbitka, med strankama ni sporno. Zatrjevanje tožnika, da ni potrebno nikakršno njegovo ravnanje, saj je davčni organ že v davčnem inšpekcijskem postopku pri A. odločil o prekvalifikaciji prihodkov iz dejavnosti v dohodek iz zaposlitve, s tem pa naj bi avtomatsko prenehali tudi vsi predhodno izdani računi za plačilo istega dela, nima podlage v zakonodaji. Čeprav tožnik ob vložitvi zahteve za vračilo DDV ni bil več registriran kot zavezanec za plačilo DDV, to ni bila ovira, da ne bi mogel pripraviti listine, iz katere bi izhajalo, da odpravlja račune, in A. obvestiti o znesku DDV, za katerega A. kot kupec ni imel pravice do odbitka. S tem bi izpolnil pogoje za popravek obračunanega DDV po drugem odstavku 146. člena Pravilnika.
Več o... »

CELEX:62022CO0295:           Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 24 novembre 2022.#Luis Miguel Novais contre République portugaise.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Droit institutionnel – Article 265 TFUE – Recours en carence dirigé contre une juridiction nationale – Incompétence manifeste du Tribunal de l’Union européenne – Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-295/22 P.

This document does not exist in English.
Več o... »

Namig - kako iskati članke?

Primer: kako poiskati vse sodbe Sodišča EU na področju DDV-ja.

  1. V iskalnik vnesite niz 2006/112 in
  2. pritisnite "ENTER".

Dobili boste preko 100 zadetkov.

Click on Image to Zoom

Zakaj dobim v novicah ZDSS, ki sem jih prejel na E-poštni naslov samo 3 ali 5 novic?

  1. Portal dobi avtomatično okoli 400 člankov mesečno, ZDSS samostojno izdela do 30 člankov mesečno.
  2. Upoštevaje količino prejetih NOVOSTI o davkih mesečno, prejmete na svoje poštne naslove (3x tedensko) samo zadnje 3 novice, ki so objavljene na spletu….
  3. Priporočamo, da si novice iz področij, ki vas zanimajo,  poiščete preko ISKLANIKA.

Zakaj ne morem dostopati do določenih vsebin, na katere se sklicuje povezava iz določenega članka ZDSS?

  1. ZDSS objavlja gradiva iz izobraževanj in interne listine (zapisnike organov) v interni bazi ter v BAZI ZNANJA (gradiva).
  2. Članki, ki so objavljeni v ARHIVU novic ZDSS so javno dostopni, določene vsebine pa so dostopne samo za člane ZDSS.