ZDSS v medijih .....

RADIO OGNJIŠČE:

Izjava v zvezi s Kongresom ZDSS, 26. in 27.11.2021 – Radio ognjišče 3.12.2021 (objava 3.12.2021 ob 18:00)

ZDSS je predstavila predvidene spremembe davčne zakonodaje v letu 2021 ter potrebne ukrepe za izgradnjo poštenega davčnega sistema pri nas.

Časopis: Finance (21.9.2021);

Kako si zagotoviti mednarodno poslovno in davčno okolje

Časopis: Finance (29.3.2021);

FURS ima preveč pristojnosti

ZDSS je v letu 2020 in 2021 delovala v Svetu za nadgradnjo davčnega sistema pri MF. 

Dokumenti:

  1. Predlogi ZDSS na področju sprememb postopka in organizacije delovanja FURS
  2. Dokončno poročilo Ministrstva za finance
  3. Zahvala Ministra za finance članu ZDSS, ki je sodeloval v skupini
V letu 2020 smo prejeli tudi zahvalo Ministra za gospodarstvo zaradi konstruktivnih predlogov v zvezi s t.i. PKP-zakoni.

Davčno finančna praksa

Zbornica davčnih svetovalcev objavlja dogodke, stališča ZDSS o davkih v reviji Davčno finančna praksa, ki jo izdaja Davčno-finančni raziskovalni inštitut.

ZDSS je soustanoviteljica navedenega inštituta.

Linkedin

Objave o KONGRESU 2021 – Linkedin