Zakaj postati član ZDSS?

Član ZDSS izvaja storitve za svoje stranke na podlagi uvedenih STANDARDOV za delo davčnega svetovalca in na podlagi uvedenega KODEKSA, ki uokvirja člana ZDSS s ciljem zagotoviti kvalitetno in zakonito storitev.

Ključ za dobro delo davčnega svetovalca je v izobraževanju in preverjanju svojega znanja s kolegi, ki pokrivajo različna področja, kot primeroma:

  1. računovodenje
  2. svetovanje pri statusnih preoblikovanjih podjetij
  3. kadrovske storitve in obračuni plač
  4. mednarodno davčno svetovanje za podjetja in posameznike itd.

ZDSS zagotavlja članom ugodnejše zavarovanje za izvajanje dejavnosti davčnega svetovanja, izvaja preko 12 izobraževanj letno (8 izobraževanj je vključeno v ceno za članarino), organizira in izvaja strokovne posvete z državnimi organi ter sodeluje v mednarodni povezavi zbornic davčnih svetovalcev.

Po anketi našega članstva so mesečna srečanja članov na izobraževanju najpomembnejši razlog za obstoj in razvoj ZDSS.

Pomembno za bodoče člane ZDSS:

Cene za članarino se, glede na ponudbeno ceno, sorazmerno zmanjša glede na čas vstopa v ZDSS. Po Statutu ZDSS (sprememba v 2021) bo ZDSS zaračunala članarino v znesku, ki je odvisna glede na mesec vstopa v ZDSS. Primeroma: če vstopi novi član v ZDSS v 3. mesecu tekočega leta, znaša članarina 9/12 cene, kot izhaja iz ponudbe v TRGOVINI ZDSS (to velja za redne in pridružene člane)!