Članarina- pridruženi ČLAN ZDSS

Sale!

POMEMBNO OBVESTILO:

Cene za članarino se, glede na ponudbeno ceno, sorazmerno zmanjša glede na čas vstopa v ZDSS. Po Statutu ZDSS (sorememba v 2021) bo ZDSS zaračulana članarino v znesku, ki je odvisen glede na mesec vstopa v ZDSS. Primeroma: če vstopi novi član v ZDSS v 3. mesecu tekočega leta, znaša članarina 9/12 cene, kot izhaja iz ponudbe v TRGOVINI ZDSS (to velja za redne in pridružene člane)!

Ponudba “PRIDRUŽENI22” – garancija vračila članarine v roku 30 dni po plačilu članarine !

Ponudba PRIDRUŽENI21 vsebuje:

  1. testiranje pridružitvi v članstvo za dobo 30 dni, vključno z:
    • dostopom do “Baze znanja ZDSS” portala www.zdss.si,
    • brezplačna udeležba na enem internem izobraževanju o davkih v okviru 30 dnevnega testiranja.
  2. Po poteku testnega obdobja sledi plačilo članarine za pridruženo članstvo (akcijska cena 300 EUR + DDV – sorazmerno glede na mesec vstopa v članstvo-ugodnosti članstva)
  3. Po poteku 30 dni od plačila, vrnemo plačani znesek v primeru podane zahteve . Plačilo se lahko delno poračuna tudi z naročnino na revijo RDP (odloči se stranka sama).
  4. Novi pridruženi član ima pravico plačevati znižano članarino še leto po vstopu v ZDSS.

UGODNOSTI PRIDRUŽENEGA ČLANSTVA v ZDSS:

S članstvom V ZDSS pridobite za plačilo letne članarine naslednje ugodnosti:

– najmanj 8 rednih mesečnih strokovnih izobraževanj,
– 50% popusta na udeležbo na dnevih Davčnih svetovalcev Slovenije in na Kongresu davčnih svetovalcev Slovenije,

— znižano ceno za nakup revije Davčno finančna praksa !
– dostop do spletnih strani Superdavki.Com – Paket DELUX po znižani ceni (min -25%)
– letna naročnina na publikacije založbe Verlag Dashöfer po znižani ceni,
– ureditev zavarovanja odgovornosti za izvajanje dejavnosti davčnega svetovanja po znižani ceni po skupni polici,
– dostop do internega foruma ZDSS, kjer se izmenjujejo strokovna mnenja In izkušnje članov,
– vpis davčnih svetovalcev z licenco ZDSS v register OPRPS
– popustih na enodnevne strokovne delavnice v organizaciji ZDSS

Polnopravni član (pridruženi član te pravice nima) Ima pravico In dolžnost sodelovati v vseh organih zbornice (aktivna in pasivna legitimacija).

Katere zaveze moram izpolnjevati, ko vstopim v ZDSS ?

Z nakupom član izjavi, da pristopa v pridruženo članstvo Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, kot pridruženi član ZDSS in se obvezuje, da bo najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi računa vplačal članarino in da bo redno plačevali bodočo letno članarino ZDSS po izstavljenih računih.

Izjavi bo priložil izpisek iz sodnega registra, dokazilo o zastopniku pravne osebe in fotokopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojnega podjetnika (pošljite na info@davki.org).

V primeru rednega članstva veljajo pravice in obveznosti, kot Izhaja iz internih pravil ZDSS.

Splošni pogoji članstva (brez posebne ponudbe):

  • Redni član ZDSS plača 600 EUR + DDV pristopnine in 600 EUR + DDV članarine.
  • Pridruženi član plača 600 EUR + DDV članarine za tekoče leto.

KAKO POSTATI ČLAN?

Po izvedbi plačila pošljite še podpisani PRIJAVNICO in OBRAZEC ZA PODATKE – register ZDSS, ki ju vrnete na naslov Info@davki.org

 

HVALA.

 

 

Original price was: 600,00 €.Current price is: 300,00 €. brez DDV