Že 30 let smo skupaj, prijatelji, somišljeniki.

Stari vizionarji odhajamo, mladi prihajate.

Idejne zasnove in temelje stari smo dali.

Mladi in stari, vsi novosti, napredka si želimo.

Zato mladi, poguma in vneme vam želimo.

Vaši predlogi in misli najdejo naj plodna tla, da v pozabo ZDSS ne bo odšla.

                                                                                                                                                                        Simona Štravs, 18.5.2023, ZDSS

Zahvala ob 30-obletnici davčnega svetovanja v Sloveniji

Spoštovani,

viziji in ciljem se v ZDSS ne odrekamo.

Ideja iz leta 1993 se je udejanjila in je v slovenskem prostoru postala neizogibno dejstvo in to smo člani ZDSS.

Hvala vsem ustanoviteljem, prvi ste razumeli idejo in nujnost tovrstne dejavnosti. Hvala Biserki Ošlaj, ki nas je vzpodbudila, hvala ustanoviteljem DDSS: Nevenki Dajčer, Lučki Kariž, Jasmini Sevšek, Petru Filipiču, Janji Hiti, pokojni Ani Sosič, Bredi Terglav, Borisu Mraku, dr. Ladu Rupniku, Staši Baloh- Plahutnik, Mariji Auda, Zvezdi Balič-Fabe in nazadnje hvala skupini: Ivanu Simiču, Darku Končanu, Boštjanu Petauru, Simoni Štravs. Skupaj ste prebili veliko ur, spisali veliko listin, bili razočarani, bili veseli, se tudi sprli, vendar vse za dobro in razvoj davčnega svetovanja.

Hvala Petri Mlakar, ki je prevzela tudi vodenje DDSS in bila prva predsednica ZDSS, Mitji Černetu podpredsedniku, Brigiti Jernejčič, Eriki Režek, Dunji Verbajs in ostalim članom prvega upravnega odbora Zbornice, katerim je bila izrečena posebna zahvala.

Hvala tudi kolegicam, ki se trudijo znanje o DDV iz CFE in Evropske komisije, Tanji Urbanija, Aleksandri Heinzer, Eriki Režek, prenesti in obrazložiti v Sloveniji; hvala Barbari Guzina in Deanu Košarju, ki delujeta v strokovnem organu CFE za neposredne davke, Francu Dergancu, ki deluje v odboru za davčno svetovalno stroko in drugim članom ZDSS, ki so in še delujejo v strokovnih organih CFE med člani, odgovornimi za razvoj neposrednih davkov.

Hvala Damjanu Špesu ter Davčni hiši Bilans d.o.o. za dolgoletno sodelovanje ter nudenje ugodnosti članom ZDSS ob naročilu podatkovne baze davčnih informacij SuperDavki.com.

Hvala izobraževalni založbi Verlag Dashofer, ki je v naši združbi spoznala strokovnega garanta za razumevanje davkov in davčnega sistema.

Zahvala članom v preteklih in sedanjih organih ZDSS, Andreji Maruzzi, Danici Kos, Antonu Ficku, Sabini Lamut, Tamari Kek, Mateju Dreniku, Darji Gregorčič Bernik, Suzani Tokić, Mirjam Trdan, Dejanu Petkoviču, Biserki Šubelj, Dušanu Jeraju, Katji Pogač, Marini Zupančič, Renati Uhan.

Hvala tudi Ani Brlec za operativno delo v DDSS in Alešu Budji, dolgoletnemu sekretarju ZDSS, hvala našemu dolgoletnemu poslovnemu partnerju Medium d. o. o. iz Žirovnice, kjer so oblikovno in v tiskani obliki nastali vsi naši zborniki.

Pisne zahvale za doprinos k razvoju davčnega svetovanja v Sloveniji so prejeli: dr. Matjaž Prusnik, Justina Cimprič, Marija Šiler, Igor Zadravec, Biserka Šubelj, mag. Suzana Tokič, Majda Lukner, Ida Kavčič, Dušan Maruzzi, Vida Skok, Simona Novak, Ivana Žvab, Blanka Muster, Elda Romac, mag. Dejan Petkovič, dr. Bojan Škof, ddr. Marian Wakounig, mag. Boštjan Petauer, Mirjam Trdan, dr. Darja Gregorčič Bernik, Lučka Kariž, Zvezda Balič Fabe, mag. Franc Derganc, Jana Ursiny, Verlag Dashofer, Maja Dolinar Dubokovič in Simona Štravs.

Hvala vsem, ki razvijate davčno kulturo davčnih zavezancev in skrbite za njihovo pravno varstvo in vsem, ki se v danem trenutku trudite za uveljavitev poklica davčnega svetovalca v Sloveniji.

Za korektno sodelovanje se zahvaljujemo tudi vsem državnim institucijam Republike Slovenije, z željo, da ga nadgradimo, vse s ciljem uresničevanja pravičnega davčnega sistema.

Na tem mestu vam sporočamo, da je ZDSS podala vlogo za včlanitev v davčno svetovalno združenje ETAF (European Tax Adviser Fedaration1) v okviru EU, v katero so včlanjeni kolegi iz Francije, Belgije, Nemčije, Italije, Avstrije, Romunije in Madžarske.

Na koncu izražamo veliko hvaležnost vam, članicam in članom, za dolgoletno javno konstruktivno delo v Zbornici.

UO Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije