Interni akti ZDSS - okviri delovanja zbornice in članov ZDSS

Poleg internih aktov, ki so prikazani spodaj, morajo davčni svetovalci s certifikatom “Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije” upoštevati tudi pravila v zvezi s pridobitvijo in vzdrževanjem certifikata. 

Pravilnik o strokovnem svdetu ZDSS bo ZDSS spremenila v letu 2023 s ciljem določiti strokovne skupine, ki bi izdajale stališča, ki bi jih po potrditvi Uprqavnega odbora javno objavljali na spletnih straneh ZDSS.