Strokovna stališča ZDSS o pomembnem davčnem vprašanju

Stališča ZDSS (celotno besedilo) so dostopna članom Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. V kolikor želite celotno besedilo stališč ZDSS in niste član ZDSS, nam pišite na info@davki.org in poslali Vam bomo stališče – brezplačno. 

Oddajte prispevke na temo Okrogle mize na 26. Kongresu ZDSS

Spoštovani člani ZDSS in bralci revije DFP,   V imenu Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije Vas vabimo na Kongres Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, dne 18. in 19.2023, Terme Čatež, ki bo posvečen obeleženju 30-letnice organiziranega delovanja davčnih svetovalcev v Republiki Sloveniji. Na vsakokratnem kongresu organiziramo tudi okroglo mizo.  Tema tokratne jubilejne okrogle mize (18.5.2022 od 15:30 – 17:00) bo ponovno aktualna, in sicer: NASLOV:           Ali imamo s tem, ko plačamo vse

Več o... »

STALIŠČE ZBORNICE DAVČNIH SVETOVALCEV SLOVENIJE GLEDE PROBLEMATIKE PRIDOBITVE LASTNIH DELEŽEV V DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

STALIŠČE ZBORNICE DAVČNIH SVETOVALCEV SLOVENIJE GLEDE PROBLEMATIKE PRIDOBITVE LASTNIH DELEŽEV V DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO OPIS: Finančna uprava R Slovenije je v letu 2018 objavil izjavo za javnost, v kateri je sporočila svojo odločitev o nadzoru transakcij t.i. lastnih poslovnih deležev. Iz javne objave ni mogoče razbrati razlogov za nadzor, prav tako pa ni bilo mogoče pridobiti pravno utemeljitev za napovedane inšpekcije. Po objavi je FURS obveščal posamezne družbe z

Več o... »

Postopki davčne inšpekcije in kršitve davčnega organa v Republiki Sloveniji

Postopki davčne inšpekcija in kršitve davčnega organa v Republiki Sloveniji – povzetek stališča ZDSS Stališče Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije v zvezi z ugotovitvenim postopkom, odločanjem o pripombah in pritožbi zoper odločbo FURS v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora v Republiki Sloveniji, št. 2/ZDSS z dne 23. 10. 2020  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kje je ZDSS, na podlagi izvedenega internega izobraževanja in preučevanja navedenega področja, odkrila ključne razlike v zakonodaji in praksi pri nas, glede

Več o... »

ZDSS je sprejela stališče/pobudo za spremembo UREDBE, ki ureja potne stroške

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije je sprejela stališče in pobudo o davčni obravnavi potnih stroškov po spremembi UREDBE Pobudo in vprašanje pristojnemu organu in stališče ZDSS v zvezi z uporabo Uredbe o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja z dne 30.6.2021 (v nadaljevanju uredba).  Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije je izvedla interno izobraževanje na temo “Povračila stroškov v zvezi s spremembo Uredbe” na katerem so

Več o... »

ZDSS sprejema stališče o pravilni uporabi 68.a. člena ZdavP-2 po odločitvi Ustavnega sodišča RS

Stališče Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, v nadaljevanju ZDSS, v zvezi z izvajanjem 68.a. člena ZDAVP-2 po odločitvi Ustavnega sodišča Stališče Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (www.zdss.si, www.davki.com , www.davki.org), v nadaljevanju ZDSS, v zvezi z izvajanjem 68.a. člena ZDAVP-2[1]   Stališče v zvezi z uporabo 68.a člena ZdavP-2 je ZDSS izdala na podlagi vprašanj članov ZDSS, ki, skladno s Statutom ZDSS, varujejo interese svojih strank in ki so prejeli sklepe o

Več o... »