Zavarovanje odgovornosti za delo davčnega svetovalca

Vsi člani ZDSS lahko preko ZDSS sklenejo kolektivno zavarovanje odgovornosti davčnega svetovanja po ugodnih cenah pri Zavarovalnici SAVA. 

Zavarovanje sklene ZDSS v imenu in za račun članov ZDSS. Član ZDSS lahko sklene tudi samostojno pogodbo o zavarovanju odgovornosti.