Dan Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije 2022

četrtek, 1. december 2022 | 9:00 – 14:30 | Ljubljana in preko spleta 

v živo: Urban Ring hotel, Dolenjska cesta 242 c, dvorana Urban

preko spleta: TEAMS-i

 

Dan ZDSS je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, uvrščen kot izobraževanje z oznako B.

Do začetka dogodka:

Dni
Ur
Minut
Sekund

O dogodku

Izobraževalni dogodek, kjer se bomo posvetili aktualnim davčnim temam, kot so: DDV in tuje storitve, DDPO, olajšava za digitalni in zeleni prehod, metodi vrednotenja podjetij in komunikaciji s FURS-om na tem področju, sprejeti davčni zakonodaji v tem letu in načrtovane spremembe za 2023. V uvodnem delu pa nam bo direktor FURS-a, Peter Grum, podal smernice delovanja za prihodnje leto. 

Vabljeni, da se nam pridružite!

 

Še nekaj razlogov ZA udeležbo na Dnevu ZDSS 2022:

  • Da nadgradimo naše znanje: program ponuja aktualne strokovne davčne vsebine, ki jih vsakodnevno srečujemo pri našem poklicnem delu, ko nastopamo v funkciji računovodje, revizorja, davčnega svetovalca, pravnega strokovnjaka oz. odvetnika s področja davčnega prava.
  • Da se povezujemo: K uspešni izvedbi dogodka boste prispevali slušatelji, zato verjamemo, da bomo zapustili dvorano obogateni z novimi znanji in novimi znanstvi, ki jih boste koristno uporabili pri svojem poklicnem delovanju. Naj se uresniči naš slogan Dovolimo si, da nas davki povezujejo.

Mirjam Trdan, vodja organizacijskega odbora in članica ZDSS

Program

9:00 - 9:15

Registracija udeležencev

9:15 - 9:30

Uvodni nagovor

mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS

9:30 - 10:15

Predstavitev novosti na področju delovanja FURS

Peter Grum, v.d. generalnega direktorja FURS

10:15 - 11:15

Mednarodni vidik obdavčitve storitev z DDV s poudarkom na sodni praksi Sodišča EU

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, Movens d.o.o.

11:15 - 12:00

DDPO – olajšavi za digitalni in zeleni prehod

Dušan Jeraj, partner in Dominik Rosenstein, davčni svetovalec, iConsult d.o.o.

12:00 - 12:30

Odmor

12:30 - 13:30

Metode vrednotenja podjetij in komunikacija s FURS na tem področju

Irena Viher, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, Abeceda svetovanje d.o.o.

13.30 - 14:30

Sprejeta davčna zakonodaja v letu 2022 in pričakovane spremembe za leto 2023

Simona Štravs, davčna svetovalka ZDSS, DEPS Consulting d.o.o.

14:30 - 14:45

Odmor

14:45 - 15:45  

Skupščina ZDSS

15:45 - dalje

Kosilo in prednovoletno druženje članov ZDSS

Predavatelji

Peter Grum, v.d. generalnega direktorja FURS

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik. Na Finančni upravi in njeni predhodnici Davčni upravi je bil zaposlen 14 let, od leta 2006 do leta 2020, ko je postal generalni direktor Direktorata za informatiko na Ministrstvu za javno upravo. To mesto je zasedal do 10. 6. 2022, ko je postal vršilec dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, Movens d.o.o.

Je davčna svetovalka, odlična predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov o davčnih tematikah. Svojo poklicno pot je začela na Finančni upravi RS in jo nato nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se je poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in s svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine.

Irena Viher, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, Abeceda svetovanje d.o.o.

Ima dragocene delovne izkušnje na področju vodenja kontrolinga v proizvodnem podjetju in na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, poslovnega in finančnega svetovanja. Je predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo. Ocenjuje podjetja in intelektualno lastnino, izvaja skrbne finančne preglede podjetij ter širše podjetniško svetuje. Je avtorica člankov ter sodna cenilka in izvedenka za področje ekonomija – vrednotenje podjetij.

Dušan Jeraj, partner iConsult d.o.o.

Z davčnim svetovanjem tako fizičnim osebam, kot velikim družbam, se ukvarja že 22 let. Pri svojem delu je spoznal ne samo želje in ideje davčnih zavezancev, ampak tudi pogled davčne uprave na različne situacije. Zaveda se, da se je večini davčnih problemov mogoče izogniti, če si davčni zavezanec dovolj zgodaj poišče strokovno pomoč in se seznami z ovirami, ki ga bodo čakale pri posameznem poslu ali na podjetniški poti.

Dominik Rosenstein, davčni svetovalec, iConsult d.o.o.

Sodeluje pri večini davčnih pregledov velikih in srednjih družb ter pri davčnih postopkih na vseh stopnjah. Pokriva področje davka od dohodka pravnih oseb in dohodnine. Ima več kot 10-letne izkušnje iz svetovanja strankam z omenjenega področja. Je avtor številnih strokovnih člankov ter predavatelj izobraževanj na področju osebne obdavčitve, DDPO in transfernih cen.

Simona Štravs, davčna svetovalka ZDSS, DEPS Consulting d.o.o.

Je davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktorica družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje – DEPS Consulting. Bila je dolgoletna predsednica ZDSS in ima bogate izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja in davkov. Tesno je vpeta v problematiko podjetništva. Kot uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih člankov in priročnikov.

Kotizacija

Kotizacija za Dan ZDSS vključuje:

  • program s strokovno vsebino,
  • gradivo predavanj v elektronski obliki, posredovano po e-pošti,
  • pogostitev med odmori
  • za člane ZDSS je prednovoletno druženje s kosilom brezplačno.
  • Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem za dogodek prizna 6 ur. Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.
 

Prijava je možna preko spletne prijavnice

Zadnji rok za prijavo je 29. 11. 2022.

Udeleženci Cena z DDV (za plačilo)

Člani ZDSS

122,00 €

(z vključenim 22% DDV)

za ostale udeležence

250,00 €

(z vključenim 22% DDV)

BONUS za nečlane*

Če se včlanite v ZDSS do 15. 1. 2023, vam ob včlanitvi vrnemo kotizacijo v višini 100 EUR.

Plačilo kotizacije:

Člani ZDSS:  Kotizacijo boste poravnali na podlagi računa po izvedenem dogodku.

Ostali udeleženci: Kotizacijo nakažite najkasneje do 30. 11. 2022 na račun: ZDSS, Tržaška cesta 207, Ljubljana.

TRR: 03100-1002185864, SKB d.d., sklic: 00-01-12.

Račun prejmete po izvedenem dogodku.

 

Možnost odjave:

Velja le za ostale udeležence: Odjave, pri katerih vrnemo celotno kotizacijo, upoštevamo najkasneje do 25. 11. 2022. Odjava mora biti poslana v pisni obliki na naslov: info@davki.org. Za odjave po 25. 11. 2022 obračunamo administrativne stroške v višini 25 % kotizacije, v primeru odjave zaradi zdravstvenih razlogov pa je ne zaračunavamo. V primeru, da odjava ni bila pisno poslana, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti. 

Medijski sponzor