Dan Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije 2022 – ZAHVALA

Izobraževalni dogodek Dan ZDSS 2022 je po ocenah udeležencev izpolnil vsa pričakovanja. Diskusije po predavanjih so bile tako zanimive, da se nam je program malce podaljšal, vendar smo iz njih pridobili dragocene informacije, ki jih bomo uporabili v praksi. 

Zahvala vsem udeležencem, predavateljem in podpornikom izobraževalnega dogodka DAN ZDSS 2022. 

V kolikor še niste naši člani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, kjer se povezujemo davčni svetovalci, odvetniki, pravniki, računovodje, finančniki, … je zdaj pravi čas, da se nam pridružite. 

Včlanite se v ZDSS in sokreirajte razvoj davčne stroke ob obilici ugodnosti, ki vam jih članstvo v ZDSS nudi.

Zdaj še po posebni promocijski ceni ČLANARINE ZA NOVE ČLANE – preverite tukaj.

Foto utrinki DAN ZDSS, 1. 12. 2022

O dogodku

Izobraževalni dogodek, kjer se bomo posvetili aktualnim davčnim temam, kot so: DDV in tuje storitve, DDPO, olajšava za digitalni in zeleni prehod, metodi vrednotenja podjetij in komunikaciji s FURS-om na tem področju, sprejeti davčni zakonodaji v tem letu in načrtovane spremembe za 2023. V uvodnem delu pa nam bo direktor FURS-a, Peter Grum, podal smernice delovanja za prihodnje leto. 

Vabljeni, da se nam pridružite!

 

Še nekaj razlogov ZA udeležbo na Dnevu ZDSS 2022:

  • Da nadgradimo naše znanje: program ponuja aktualne strokovne davčne vsebine, ki jih vsakodnevno srečujemo pri našem poklicnem delu, ko nastopamo v funkciji računovodje, revizorja, davčnega svetovalca, pravnega strokovnjaka oz. odvetnika s področja davčnega prava.
  • Da se povezujemo: K uspešni izvedbi dogodka boste prispevali slušatelji, zato verjamemo, da bomo zapustili dvorano obogateni z novimi znanji in novimi znanstvi, ki jih boste koristno uporabili pri svojem poklicnem delovanju. Naj se uresniči naš slogan Dovolimo si, da nas davki povezujejo.

Mirjam Trdan, vodja organizacijskega odbora in članica ZDSS

Program

Predavatelji

Peter Grum FURS

Peter Grum, v.d. generalnega direktorja FURS

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik. Na Finančni upravi in njeni predhodnici Davčni upravi je bil zaposlen 14 let, od leta 2006 do leta 2020, ko je postal generalni direktor Direktorata za informatiko na Ministrstvu za javno upravo. To mesto je zasedal do 10. 6. 2022, ko je postal vršilec dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave.

Maja Dolinar Dubokovič

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, Movens d.o.o.

Je davčna svetovalka, odlična predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov o davčnih tematikah. Svojo poklicno pot je začela na Finančni upravi RS in jo nato nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se je poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in s svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine.

Irena-Viher

Irena Viher, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, Abeceda svetovanje d.o.o.

Ima dragocene delovne izkušnje na področju vodenja kontrolinga v proizvodnem podjetju in na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, poslovnega in finančnega svetovanja. Je predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo. Ocenjuje podjetja in intelektualno lastnino, izvaja skrbne finančne preglede podjetij ter širše podjetniško svetuje. Je avtorica člankov ter sodna cenilka in izvedenka za področje ekonomija – vrednotenje podjetij.

Dušan Jeraj

Dušan Jeraj, partner iConsult d.o.o.

Z davčnim svetovanjem tako fizičnim osebam, kot velikim družbam, se ukvarja že 22 let. Pri svojem delu je spoznal ne samo želje in ideje davčnih zavezancev, ampak tudi pogled davčne uprave na različne situacije. Zaveda se, da se je večini davčnih problemov mogoče izogniti, če si davčni zavezanec dovolj zgodaj poišče strokovno pomoč in se seznami z ovirami, ki ga bodo čakale pri posameznem poslu ali na podjetniški poti.

Dominik iConsult

Dominik Rosenstein, davčni svetovalec, iConsult d.o.o.

Sodeluje pri večini davčnih pregledov velikih in srednjih družb ter pri davčnih postopkih na vseh stopnjah. Pokriva področje davka od dohodka pravnih oseb in dohodnine. Ima več kot 10-letne izkušnje iz svetovanja strankam z omenjenega področja. Je avtor številnih strokovnih člankov ter predavatelj izobraževanj na področju osebne obdavčitve, DDPO in transfernih cen.

Simona Stravs

Simona Štravs, davčna svetovalka ZDSS, DEPS Consulting d.o.o.

Je davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktorica družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje – DEPS Consulting. Bila je dolgoletna predsednica ZDSS in ima bogate izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja in davkov. Tesno je vpeta v problematiko podjetništva. Kot uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih člankov in priročnikov.

Medijski sponzor