Ugodnosti članstva

POMEMBNO – način izračuna cene za članarino v ZDSS, skladno z novimi pravili ZDSS

Cene za članarino se, glede na ponudbeno ceno, sorazmerno zmanjša glede na čas vstopa v ZDSS. Po Statutu ZDSS (sprememba v 2021) bo ZDSS zaračunala članarino v znesku, ki je odvisna glede na mesec vstopa v ZDSS. Primeroma: če vstopi novi član v ZDSS v 3. mesecu tekočega leta, znaša članarina 9/12 cene, kot izhaja iz ponudbe v TRGOVINI ZDSS (to velja za redne in pridružene člane)!

Redni člani

Redni člani ZDSS lahko postanejo le pravne osebe in tisti samostojni podjetniki, ki imajo med registriranimi dejavnostmi tudi davčno svetovanje. Z vplačilom enkratne PRISTOPNINE v višini 600 € postanejo tako polnopravni člani, v naslednjih letih pa bodo svoje finančne obveznosti pokrivali le v višini vsakokratne letne članarine, ki sedaj znaša 600€+DDV in vključuje (poleg drugih ugodnosti) udeležbo, pod ugodnejšimi pogoji na enem od dveh osrednjih dogodkov ZDSS – Tradicionalnih dnevov ZDSS ali Kongresa ZDSS.

Vsaka pravna oseba ali s.p., ki je redni član, pa lahko s plačilom DOSTOPNINE v višini letne članarine v ZDSS včlani več svojih zaposlenih.

Pristopnine v tem primeru ni potrebno vplačati, saj se pristopnina nanaša zgolj na pravno osebo in se plača samo prvič, ko pravna oseba (ali s.p.) postane član. Zaposleni, ki ima plačano “dostopnino”, ima tako vse pravice rednega člana, tudi pravico sodelovati na skupščini,… vendar je potrebno poudariti, da je glasovalna pravica zgolj 1 za vsako posamezno pravno osebo ali s.p., saj se glasovalna pravica nanaša na pravno osebo (ali s.p.), in ne na zaposlenega v pravni osebi (ali s.p.).

Pridruženi člani

Pridruženi član ima vse pravice, kot veljajo za rednega člana z izjemo sodelovanja v organih zbornice.

Ugodnosti za nove člane

Dodatne ugodnosti za nove pridružene in nove redne člane so:

 1. znižanje članarine za prvi dve leti članstva (-50% od redne cene članstva),
 2. vračilo članarine v roku 30 dni po včlanitvi v primeru odpovedi članstva za nove člane.

Po Statutu ZDSS se zaračuna članarina za nove člane sorazmerno, glede na datum vstopa v ZDSS (25 EUR/mesec). Primeroma, če novi pridruženi član vstopi v 8. mesecu, mora plačati 125 EUR za članstvo v tekočem letu.

 

S članstvom v ZDSS pridobite za plačilo letne članarine naslednje ugodnosti:

 • najmanj 8 rednih mesečnih strokovnih srečanj oz. internih izobraževanj.
 • 50% popusta na udeležbo na Dnevih davčnih svetovalcev Slovenije in na Kongresu davčnih svetovalcev Slovenije. Popusti so lahko tudi drugačni (praviloma višji), v kolikor tako odloči Upravni odbor.
 • Dostop do spletnih strani superdavki.com – paket DELUX po znižani ceni
 • Letna naročnina na publikacije založbe Verlag Dashöfer po znižani ceni.
 • Ureditev zavarovanja odgovornosti za izvajanje dejavnosti davčnega svetovanja po znižani ceni po skupni polici.
 • Dostop do internega foruma ZDSS, kjer se izmenjujejo strokovna mnenja in izkušnje članov.
 • Vpis davčnih svetovalcev z licenco ZDSS v register OPRPS.
 • Popustih na enodnevne strokovne delavnice v organizaciji ZDSS.
 • Znižana letna naročnina na revijo Davčno-finančno praksa, izdajatelj ZDSS.

Katere so še dodatne prednosti članstva?

1. Sodelovanje s člani na internih izobraževanjih, kjer se rešujejo konkretni izzivi članov,

2. prejemanje stališč ZDSS, ki so namenjena konkretnemu delu članov,

3. prejemanje tedenskih novic o davkih – vključno z dostopom do stališč ZDSS,

4. druženje z osebami, ki želijo deliti znanje o davkih.

 
V letu 2020 je Zbornica davčnih svetovalcev uvedla interni organ zbornice (Varuh plačnikov davkov ZDSS), ki bo omogočil pomoč članom ZDSS v postopkih obdavčenja z vidika varovanja PRAVIC strank v davčnih postopkih.
 
Navodila o možnosti in postopkih uveljavljanja pravice člana iz prejšnjega stavka, bodo članom sporočena po sprejetju PRAVILNIKA.