Pristopnina – POLNOPRAVNI ČLAN ZDSS

Sale!

Pomembno obvestilo:

Cene za članarino se, glede na ponudbeno ceno, sorazmerno zmanjša glede na čas vstopa v ZDSS. Po Statutu ZDSS (sprememba v 2021) bo ZDSS zaračulana članarino v znesku, ki je odvisen glede na mesec vstopa v ZDSS. Primeroma: če vstopi novi član v ZDSS v 3. mesecu tekočega leta, znaša članarina 9/12 cene, kot izhaja iz ponudbe v TRGOVINI ZDSS (to velja za redne in pridružene člane)!

Ponudba REDNI23 vsebuje:

  1. testiranje v članstvo za dobo 30 dni, vključno z:
    • dostopom do “Baze znanja ZDSS” portala www.zdss.si,
    • brezplačna udeležba na enem internem izobraževanju o davkih v okviru 30 dnevnega testiranja.
  2. Po poteku testnega obdobja sledi plačilo članarine za redno članstvo (akcijska cena 900 EUR + DDV: 600 EUR znaša pristopnina, kjer se DDV ne obračuna(neobdavčljivo) in 300 EUR + DDV predstavlja znižano letno članarino za prvo leto članstva)
  3. Po poteku 30 dni od plačila, vrnemo plačani znesek v primeru podane zahteve . Plačilo se lahko delno poračuna tudi z naročnino na revijo RDP (odloči se stranka sama).

UGODNOSTI REDNEGA ČLANSTVA v ZDSS:

Z rednim članstvom V ZDSS pridobite za plačilo letne članarine naslednje ugodnosti:

– 8 rednih mesečnih strokovnih srečanj,
– 50% popusta na udeležbo na dnevih Davčnih svetovalcev Slovenije in na Kongresu davčnih svetovalcev Slovenije,

znižano ceno za nakup revije Davčno finančna praksa !

– dostop do spletnih strani Superdavki.Com – Paket DELUX po znižani ceni
– letna naročnina na publikacije založbe Verlag Dashöfer po znižani ceni,
– ureditev zavarovanja odgovornosti za izvajanje dejavnosti davčnega svetovanja po znižani ceni po skupni polici,
– dostop do internega foruma ZDSS, kjer se izmenjujejo strokovna mnenja In izkušnje članov,
– vpis davčnih svetovalcev z licenco ZDSS v register OPRPS
– popustih na enodnevne strokovne delavnice v organizaciji ZDSS

Polnopravni član (REDNI ČLAN) Ima pravico In dolžnost sodelovati v vseh organih zbornice (aktivna in pasivna legitimacija).

Z nakupom  izjavljam, da pristopamo v članstvo Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, kot član ZDSS in se obvezujemo, da bomo najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi računa vplačali članarino in da bomo redno plačevali bodočo letno članarino ZDSS po izstavljenih računih.

Izjavi prilagamo izpisek iz sodnega registra, dokazilo o zastopniku pravne osebe in fotokopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojnega podjetnika (pošljite na info@davki.org).

V primeru rednega članstva veljajo pravice in obveznosti, kot Izhaja iz internih pravil ZDSS.

Splošni pogoji (brez posebne ponudbe):

Redni član ZDSS plača 600 EUR + DDV pristopnine in 600 EUR + DDV članarine.

Pridruženi član plača 600 EUR + DDV članarine za tekoče leto.

Po izvedbi plačila pošljite še podpisani PRIJAVNICO in OBRAZEC ZA PODATKE – register ZDSS, ki ju vrnete na naslov Info@davki.org

 HVALA.

 

Original price was: 1.200,00 €.Current price is: 900,00 €. brez DDV