Dan ZDSS 2023 – ZAHVALA

Izobraževalni dogodek Dan ZDSS 2023 je izpolnil vsa pričakovanja udeležencev, saj so imeli možnost iz prve roke spoznati davčno ureditev naših sosedov, Hrvaške in Avstrije, kar je še dodatno potrdilo, da potrebujemo spremembe tudi pri nas. Prisluhnili smo tudi napovedanim spremembam na davčnem področju, kar je bila dobra priložnost za pridobivanje aktualnih informacij. 

Iskrena zahvala vsem udeležencem, predavateljem in podpornikom, ki ste prispevali k uspehu dogodka DAN ZDSS 2023. 

Posebno zahvalo izrekamo mag. Katji Božič iz Ministrstva za finance, ki se je odzvala vabilu in udeležencem ponudila tudi možnost dodatnih vprašanj ter jih neposredno seznanila s smernicami in informacijami na področju davčne politike. 

Vabimo vse, ki še niste del naše skupnosti Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, da se nam pridružite. V ZDSS se povezujemo davčni svetovalci, odvetniki, pravniki, računovodje, revizorji, finančniki, …

Včlanite se v ZDSS in aktivno sodelujte pri oblikovanju prihodnosti davčne stroke, hkrati pa uživajte v številnih prednosti, ki vam jih prinaša članstvo v ZDSS – preverite tukaj.

Foto utrinki iz dogodka DAN ZDSS 2023 – Ljubljana, 23. 11. 2023

O dogodku

Kratka vsebina Dneva ZDSS 2023:

 • Kakšne prednosti prinaša reguliran poklic davčni svetovalec tako za državo (za vse 4 vrste javnih dajatev) kot tudi za pravno varnost gospodarstva – plačnike davkov?
 • Seznanitev s pregledom zakonske ureditve poklica Davčni svetovalec na Hrvaškem, v Avstriji in pri drugih članicah ETAF in CFE v Evropski uniji.
 • Kakšni so zadržki za ureditev tega poklica v Sloveniji, glede na sodno prakso EU, ki jasno pove, da je ureditev poklica »stvar« t. i. javnega interesa sleherne države članice EU in da EU regulativa ne preprečuje ureditve področja davčnih posrednikov?
 • Kakšno mnenje imajo predstavniki davčnih  strokovnjakov, ki so vključeni v strokovne inštitucije o zakonski ureditvi  poklica  davčni svetovalec v Sloveniji?
 • Kakšno vlogo bi lahko odigral Varuh za pravice plačnikov davkov, glede na dejansko stanje stvari, kjer slovenski plačnik davkov nima zagotovljenih enakosti orožij (nimamo zakonske podlage za poklic davčni svetovalec, nimamo zagotovljenega hitrega postopka odločanja na I. in II. stopnji itd.), posledično pa mora na pravico čakati v dolgih in dragih sodnih postopkih.
 • GRADIVA, ki prikazujejo analizo “dejanskega stanja” na področju davčnega svetovanja

 

Dodatni viri in povezave:

 

Lokacija dogodka:

Dan ZDSS bo potekal v Ljubljani, v dvorani Hotela Union (dvorana Iris Eurostars uHotel). Udeleženci imajo tudi možnost udeležbe na daljavo preko MS TEAMS povezave. 

Program Dan ZDSS 2023

09:00 – 09:20

Registracija udeležencev

1. DEL:  POMEN POKLICA DAVČNEGA SVETOVALCA  ZA VSE DELEŽNIKE

09:20 – 10:15

PREDSTAVITEV AVSTRIJA

 1. Hiter pregled Zakona o davčnem svetovanju
 2. Hiter pregled nekaterih ključnih inštitutov:
  a. Pravica do informiranja – kakšni so postopki, če davčna administracija davčnemu svetovalcu ne poda pravočasnega in celovitega odgovora na
  pomembno davčno vprašanje. Kateri inštituti obstajajo, s katerimi plačnik davkov oz. svetovalec pridobi točne, celovite, jasne in pravočasne informacijo o davkih.
  b. Pravica do zasebnosti in zaupnosti –  kako varuje davčna administracija zasebnost plačnika davkov in kako je zavarovana komunikacija med svetovalcem in stranko (zaupnost).
  c. Pravica do  konsistentne  uporabe davčnega prava – kako davčna administracija postopa, ko odkrije davčno-izogibalno shemo? Kako plačnik davkov izve, kaj je nedopustna davčna praksa, kakšne so posledice »za nazaj« itd.
  d. Pravica do izbire davčnega pooblaščenca – kako so v Avstriji uredili navedeno pravico pri zastopanju  pred sodiščem in kako ima Avstrija rešene izzive t.i. zakonitega sodnika.
  e. Analiza vpliva etičnega davčnega posrednika na višje davčne prilive v Avstriji.
  i. Prehod iz upravnega v kazenski postopek pri davčnih zadevah s
  poudarkom na t.i. pravici do molka.
 3. Predlogi za ureditev pri nas

Manager v Avstrijski finančni upravi ter
dolgoletni sodelavec ZDSS pri izvedbi
izobraževanj o davkih pri nas in drugje. Avtor več knjig, med drugim CENITEV DAVČNE
OSNOVE (v slovenskem jeziku). Dolgoletne
izkušnje mu omogočajo pronicljiv vpogled v
razlike med davčnimi sistemi, kar pomembno
vpliva na t.i. pogoje za gospodarjenje slovenskih
podjetij. Predstavil bo pomen SVOBODNEGA
POKLICA DAVČNI SVETOVALEC za Avstrijo in
tudi za Slovenijo, če bi se odločili urediti poklic s
ciljem izboljšanja pravne varnosti v postopkih
obdavčenja.

10:15 – 11:00

PREDSTAVITEV HRVAŠKA

 1. Hiter pregled nekaterih ključnih inštitutov:
  a. Pravica do informiranja – kakšni so postopki, če davčna administracija davčnemu svetovalcu ne poda pravočasnega odgovora na pomembno davčno vprašanje. Kateri inštituti obstajajo, s katerimi plačnik davkov oz. svetovalec pridobi pravočasno, celovito in natančno informacijo o davkih.
  b. Pravica do konsistentne uporabe davčnega prava – kako davčna administracija postopa, ko odkrije davčno-izogibalno shemo? Kako plačnik davkov izve, kaj je nedopustna davčna praksa, kakšne so posledice »za nazaj« itd. Kako administracija zagotovi konsistentno uporabo prava s ciljem, da se pravo uporabi za vse enake primere -enako.
  c. Pravica do izbire davčnega pooblaščenca – kako so v Republiki Hrvaški uredili navedeno pravico pri zastopanju pred sodiščem.
 2. Analiza vpliva etičnega davčnega posrednika na višje davčne prilive v Republiki Hrvaški. Ali obstajajo raziskave vpliva etičnih davčnih posrednikov na višje davčne prilive?

Predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Republike Hrvaške, članice ETAF in CFE. Govorec ima izjemne izkušnje pri nastajanju Zakona o davčnih svetovalcih na Hrvaškem in lahko, posledično pomaga tudi pri nastajanju slovenskega svobodnega davčno-svetovalnega poklica.

11:00 – 11:15

Odmor za kavo

11:15 – 12:00

PREDSTAVITEV SLOVENIJA

 1. Hiter pregled pobude ZDSS za uvedbo Zakona o davčnem svetovanju:

a. Analiza stanja
b. Predlog rešitev:

 • Glede na »dejansko stanje« je potrebno urediti področje – postopoma.
 • Jasno je potrebno določiti cilje zakona.
 • Jasno je potrebno analizirati tudi »učinke zakona« in po potrebi predlagati spremembe.

2. Hiter pregled pobude ZDSS Zakona o varuhu za pravice plačnikov davkov:

a. Analiza stanja
b. Predlog rešitev:

 • Glede na »dejansko stanje« je potrebno pripraviti zakon, ki bo operativno urejal varovanje pravic plačnikov davkov.
 • Predlog: uvedba KODEKSA za pravice plačnikov davkov in STANDARDOV FURS za dejansko udejanjanje pravic plačnikov davkov.

Kot predsednik ZDSS že od leta 2019 dalje sodeluje in so-kreira izobraževalne dogodke o pomenu pravic plačnikov davkov za pošten davčni sistem, pomenu boja zoper korupcijo in sive ekonomije za izboljšanje poštenosti davčnega sistema. Predstavil bo ključne RAZLOGE zakaj je smiselno ali potrebno regulirati poklica računovodja in davčni svetovalec pri nas.

12:00 – 12:30

Odmor

2. DEL: PREGLED NOVOSTI NA PODROČJU DAVKOV V LETU 2024

12:30 – 13:00

 • Pregled novosti DDPO, ZdhoDej, Novi solidarnostni prispevek

Davčni svetovalec ZDSS z bogatimi izkušnjami iz vseh davčnih področij, s poudarkom na mednarodnem obdavčenju in na področju neposrednih davkov. Je avtor številnih strokovnih člankov in predstavnik za neposredne davke v CFE. 

13:00 – 13:30

Davčna svetovalka ZDSS z velikimi izkušnjami pri nastajanju davčne zakonodaje (delo na MF) ter tudi pri uporabi zakonodaje v praksi. Je dolgoletna predavateljica v Davčni šoli za davčne svetovalce ZDSS.

13:30 – 14:00

Ima bogate strokovne in vodstvene izkušnje iz različnih delov finančnega sistema. Po izobrazbi je magistrica ekonomskih znanosti s področja poslovodenja bank in ima naziv državni revizor. Bila je direktorica v svetu direktorjev Evropske investicijske banke v Luksemburgu, članica nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke in nadzornega sveta Abanke Vipa ter članica strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor. Pred imenovanjem za državno sekretarko je bila zaposlena na Računskem sodišču kot vrhovna državna revizorka, pristojna za revidiranje vladnih proračunskih uporabnikov, kjer je med drugim koordinirala izvedbo revizij predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije in pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leta 2020, 2021 in 2022.

Kotizacija

Udeleženci za Dan ZDSS 2023

v EUR-neto (od 2.11. dalje) v EUR – ZA  PLAČILO (od 2.11. dalje)
člani ZDSS 124,59 152,00
člani ZRS, ZRFR, OZS, TZS, GZS, Odvetniške ali notarske zbornice, naročnik DFP 237,70 290,00
Komitenti ZDSS 213,11 260,00
Študentje, upokojenci 73,77 90,00
ostali 270,49 330,00
Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem za konferenco prizna 12 ur- oznaka B. Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko (zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja).

Kotizacija vključuje:

 • program s strokovno vsebino,
 • gradivo predavanj v e-obliki (pdf datoteka za tiskanje),
 • pogostitev med odmorom.

 Prijava je možna preko spletne prijavnice. Zadnji rok za prijavo je 21. 11. 2023.

Plačilo kotizacije:

Kotizacijo nakažite najkasneje do 20. 11 2023 na račun: ZDSS, Dunajska cesta 167, Ljubljana. TRR: 03100-1002185864, SKB d. d., sklic: 00-231123.

Račun prejmete po izvedenem dogodku.

Dodatne ugodnosti:

V primeru udeležbe preko spleta velja 10 % popust pri kotizaciji.

V primeru več udeležencev iz iste organizacije, se odobri 10 % popust na dodatnega udeleženca.

Brezplačna udeležba velja za vse udeležence DAVČNE ŠOLE ZDSS 2023.

Popusti se med seboj izključujejo. 

Možnost odjave:

Odjave, pri katerih vrnemo celotno kotizacijo, upoštevamo do 16. 11. 2023, kasneje le iz utemeljenih zdravstvenih razlogov. Odjava mora biti poslana v pisni obliki na naslov: info@davki.org. Za odjave po 16. 11 2023 obračunamo administrativne stroške v višini 25 % kotizacije. V primeru, da odjava ni bila pisno poslana, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

Govorci Dan ZDSS 2023

Manager v Avstrijski finančni upravi ter
dolgoletni sodelavec ZDSS pri izvedbi
izobraževanj o davkih pri nas in drugje. Avtor več knjig, med drugim CENITEV DAVČNE
OSNOVE (v slovenskem jeziku). Dolgoletne
izkušnje mu omogočajo pronicljiv vpogled v
razlike med davčnimi sistemi, kar pomembno
vpliva na t.i. pogoje za gospodarjenje slovenskih
podjetij. Predstavil bo pomen SVOBODNEGA
POKLICA DAVČNI SVETOVALEC za Avstrijo in
tudi za Slovenijo, če bi se odločili urediti poklic s
ciljem izboljšanja pravne varnosti v postopkih
obdavčenja.

Predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Republike Hrvaške, članice ETAF in CFE. Govorec ima izjemne izkušnje pri nastajanju Zakona o davčnih svetovalcih na Hrvaškem in lahko, posledično pomaga tudi pri nastajanju slovenskega svobodnega davčno-svetovalnega poklica.

Kot predsednik ZDSS že od leta 2019 dalje sodeluje in so-kreira izobraževalne dogodke o pomenu pravic plačnikov davkov za pošten davčni sistem, pomenu boja zoper korupcijo in sive ekonomije za izboljšanje poštenosti davčnega sistema. Predstavil bo ključne RAZLOGE zakaj je smiselno ali potrebno regulirati poklica računovodja in davčni svetovalec pri nas.

Davčni svetovalec ZDSS z bogatimi izkušnjami iz vseh davčnih področij, s poudarkom na mednarodnem obdavčenju in na področju neposrednih davkov. Je avtor številnih strokovnih člankov in predstavnik za neposredne davke v CFE. 

Davčna svetovalka ZDSS z velikimi izkušnjami pri nastajanju davčne zakonodaje (delo na MF) ter tudi pri uporabi zakonodaje v praksi. Je dolgoletna predavateljica v Davčni šoli za davčne svetovalce ZDSS.

Ima bogate strokovne in vodstvene izkušnje iz različnih delov finančnega sistema. Po izobrazbi je magistrica ekonomskih znanosti s področja poslovodenja bank in ima naziv državni revizor. Bila je direktorica v svetu direktorjev Evropske investicijske banke v Luksemburgu, članica nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke in nadzornega sveta Abanke Vipa ter članica strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor. Pred imenovanjem za državno sekretarko je bila zaposlena na Računskem sodišču kot vrhovna državna revizorka, pristojna za revidiranje vladnih proračunskih uporabnikov, kjer je med drugim koordinirala izvedbo revizij predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije in pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leta 2020, 2021 in 2022.

Sponzorji

INFORMACIJE za SPONZORJE za dogodek Dan ZDSS 2023:

Pošljite na info@davki.org

Medijski sponzor

Bodite obveščeni in se prijavite na e-novice ZDSS: