Revija DFP – Maj 2023

Majsko številko revije smo posvetili predvsem 30-letnici davčnega svetovanja v Sloveniji, ki smo jo praznovali v okviru 26. Kongresa ZDSS 18. in 19. maja 2023

Več o....... »

Revija DFP – April 2023

V aprilski številki Davčno-finančne prakse mag. Alenka Gorenčič iz Deloitte d.o.o. razmišlja o tem, kakšna bi bila uravnotežena in stabilna davčna reforma. O tem razglablja tudi

Več o....... »

ČLANKI IN VSEBINA

3 Uvodnik

4 Uporabnost informacij davčnega organa
Natalija Kunstek

6 Čezmejna mobilnost (2. del): Čezmejna delitev kapitalskih družb

Tatjana Svažič in Lilit Zavašnik

9 Zakaj sploh sestavljati pisne pogodbe med povezanimi osebami
Mihael Pojbič

12 Računovodski vidik stroškov računalništva v oblakih
Silva Koritnik Rakela

13 Mednarodni vidik obdavčitve storitev z DDV v povezavi z določbami Izvedbene uredbe sveta (EU) št. 282/2011 – 6. del
Maja Dolinar Dubokovič

16 Blog: Zakaj potrebujemo zakonsko ureditev davčnega svetovanja

ddr. Marian Wakounig

17 Blog: Statusna preoblikovanja ob uporabi Direktive EU o združitvah – davčna izogibanja

Domen Romih

18 Blog: Zahtevnejša področja računovodenja in obdavčitev

Silva Koritnik Rakela

19 Blog: Študija OECD: Davčna obremenitev v Avstriji in Sloveniji je v primerjavi z drugimi državami še vedno visoka

ddr. Marian Wakounig in dr. Darja Gregorčič Bernik

20 Blog: Diagnoza ureditve davčnih odtegljajev po ZDDPO-2, s predstavitvijo konkretnih primerov in novosti s področja mednarodnega obdavčenja

Dean Košar, LL.M.

23 Blog: Obdavčitev skritih rezerv po ZDDPO-2

dr. Darja Gregorčič Bernik

25 Davčno finančne novosti EU institucij: Sprejeta Izvedbena uredba Komisije k direktivi DAC7

Dean Košar, LL.M.

27 Domača sodna praksa: Tlakovanje poti k davku na nepremičnine – skladnost in neskladnost (ZMVN-1 Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-262/19-9)
Mihael Pojbič

30 Sodna praksa Sodišča EU: Razveljavitev italijanske državne pomoči letalskim prevoznikom v času korona krize

dr. Janja Hojnik

32 Ne prezrite: Izjava za javnost Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije – sklepi okrogle mize 26. Kongresa ZDSS, Terme Čatež, 18. 5. 2023

mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS

42 Pretekli dogodki ZDSS: 26. Kongres ZDSS – Terme Čatež, 18. in 19. 5. 2023

44 Refleksija 30 let davčnega svetovanja v Sloveniji

50 Novice ZDSS: ZDSS mesečno izobraževanje, 14. junij 2023, MS Teams
Mirjam Trdan

Ponudba 21/22 - pridruženo članstvo: Vplačajte članarino, pridobite dostop do portala ZDSS, udeležite se enega internega izobražvanja. V kolikor v roku 30 dni izrazite željo za prekinitev članstva, Vam vrnemo celotno plačilo.