ČLANKI IN VSEBINA

3 Uvodnik

4 Dobava z montažo oz. inštalacijo – DDV vidik: slovenski izvajalec dobavi in montira v tujini (v EU in izven EU)

mag. Tanja Urbanija

7 Implementacija pravila o omejevanju obresti ZDDPO-2Š – 1. del

Mihael Pojbič

11 Obvladovanje finančnih tveganj – 1. del

dr. Jožko Peterlin

12 Ukinitev sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju z Avstrijo in Rusijo – prva analiza

ddr. Marian Wakounig, Mihael Pojbič

13 Evropska unija (in Slovenija) je uvedla dajatev na presežne zaslužke z električno energijo

mag. Dejan Petkovič

17 Davčne dileme danes – so enake kot včeraj

mag. Franc Derganc

22 Blog:

Avstrija – načrti o uvedbi novih davkov za premožne davkoplačevalce

ddr. Marian Wakounig

24 Davčno finančne novosti EU institucij: Predlog direktiv »BEFIT« in o transfernih cenah

Dean Košar, LL.M

26 Domača sodna praksa: Ali se lahko ugovor o nepravilni uporabi materialnega

prava uveljavlja šele v upravnem sporu

Mihael Pojbič

27 Sodna praksa Sodišča EU: Pravica občine do odbitka vstopnega DDV

dr. Janja Hojnik

30 Iz zgodovine davkov in računovodstva:Stimuliranje davčnih zavezancev

mag. Dejan Petkovič

33 Ne prezrite: Novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) in Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP)

Simona Štravs

38 Novice ZDSS: Mesečno izobraževanje, 11. 10. 2023

Mirjam Trdan

39 Novice ZDSS: Dnevi odprtih vrat ZDSS, 22. 9. do 31. 12 2023

40 Novice ZDSS: Dan ZDSS, 23. 11. 2023 Poklic davčni svetovalec in pomen davčnega svetovanja

42 Novice ZDSS: Davčna šola ZDSS in VŠR, od 5. 10. 2023 do 14. 12. 2023

Ponudba 21/22 - pridruženo članstvo: Vplačajte članarino, pridobite dostop do portala ZDSS, udeležite se enega internega izobražvanja. V kolikor v roku 30 dni izrazite željo za prekinitev članstva, Vam vrnemo celotno plačilo.