Izvirni prispevki ZDSS

Interno izobraževanje ZDSS 5 2022, dne 9.11.2022 od 14:00 do 16:30, TEMI: Redno letno usposabljanje v skladu z 87.členom  ZPPDFT-2 (Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma) in Predstavitev postopka uveljavljanja pomoči po Zakonu o pomoči gospodarstvu (ZPGVCEP) zaradi visokih cen energentov

Izobraževanje bo zajemalo dve temi: Redno letno usposabljanje v skladu z 87.členom  ZPPDFT-2 ( Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma)   14:00 do 15:45

Več o....... »

KAZALO DFP 01/2023 (vstop v revijo je mogoče na podlagi predhodnega logiranja v portal)

3 Uvodnik
4 Siva ekonomija in Slovenija
mag. Franc Derganc
7 Nogometni igralci na igrišču in tudi v računovodskih poročilih
Silva Koritnik Rakela
9 Obvladovanje obratnega kapitala
dr. Jožko Peterlin
10 Pojem obrata v kontekstu obdavčitve oddelitve in razdelitve
Nebojša Vučković in Ana Furlan
13 Mednarodni vidik obdavčitve storitev z DDV v povezavi z določbami
Izvedbene uredbe sveta (EU) št. 282/2011 – 2. del
Maja Dolinar Dubokovič
14 Kaj prinaša Uredba o določitvi cene električne energije za mikro,
mala in srednja podjetja
Lidija Gošnjak
15 Blog: DDV spremembe v »bližnji« prihodnosti
mag. Tanja Urbanija
17 Davčno finančne novosti EU institucij
Dean Košar, LL.M.
19 Domača sodna praksa
Mihael Pojbič
21 Sodna praksa Sodišča EU
dr. Janja Hojnik
23 Ne prezrite: Novi Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev
posledic energetske krize (ZPGOPEK)
Lidija Gošnjak in Simona Štravs
35 Novice ZDSS: 26. kongres ZDSS, 18. 5. in 19. 5. 2023 v hotelu Terme Čatež

Ponudba 21/22 - pridruženo članstvo: Vplačajte članarino, pridobite dostop do portala ZDSS, udeležite se enega internega izobražvanja. V kolikor v roku 30 dni izrazite željo za prekinitev članstva, Vam vrnemo celotno plačilo.