Vabimo Vas, da se včlanite v ZDSS in "sokreirate" našo davčno stvarnost....

Katere storitve ZDSS lahko prispevajo h krepitvi oz. kreiranju poštenega davčnega sistema pri nas?

  1. ZDSS je ustanovljena z nalogo, da podaja pripombe/pobude na uporabo in spremembe davčne zakonodaje s ciljem ustvariti pogoje za delo za davčne svetovalce in tudi za krepitev oz. vzpostavitev pravnih okvirjev za dejansko udejanjanje pravic plačnikov v davčnih postopkih
  2. ZDSS mora izvajati izobraževalne dogodke zaradi dvigovanja znanja davčnih svetovalcev, saj sicer ni mogoče zagotoviti kvalitetnih storitev naših članov, kot določajo STANDARD IZVAJANJA DAVČNO-SVETOVALNIH STORITEV 
  3. ZDSS organizira DAVČNO ŠOLO in na tej podlagi organizira izpit za pridobitev certifikata “Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije
A webform by Podio

Kako postanem član/ica ZDSS?

  1. izpolnite prijavnico in jo pošljite na info@davki.org
  2. izpolnite podatke za objavo na spletni strani ZDSS in jih pošljite na info@zdss.si
  3. plačajte ČLANARINO, v primeru rednega članstva tudi PRISTOPNINO

Kako pridobim certifikat “Davčni svetovalec ZDSS” ?

  1. opravite izpit za pridobitev certifikata Davčni svetovalec ZDSS
  2. plačujte obveznosti iz naslova članarine in
  3. sklenite zavarovanje za izvajanje davčnega svetovanja

Ali s poslanim povpraševanjem iz obrazca levo postanem že član/ica ZDSS?

Ne, član ZDSS postane oseba, ki podpiše pristopno izjavo in plača članarino. Na podlagi poslanega povpraševanja Vas kontaktiramo in Vas podrobneje informiramo o pravicah in obveznostih, povezanih s članstvom v ZDSS.