CELEX:62022CJ0632: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 11. julija 2024.#AB Volvo proti Transsaqui S.L.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo.#Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba (ES) št. 1393/2007 – Vročanje sodnih in zunajsodnih pisanj – Tožba za povrnitev škode, nastale zaradi ravnanja, ki je prepovedano s členom 101(1) PDEU in členom 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru – Pisanje o začetku postopka, vročeno na sedežu hčerinske družbe tožene stranke – Veljavnost vročitve vabila na sodišče – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 47 – Pravica do učinkovitega sodnega varstva.#Zadeva C-632/22.
Več o ... »