CELEX:62011CJ0048_SUM: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 19. julija 2012.#Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö proti A Oy.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto‑oikeus.#Neposredna obdavčitev – Svoboda ustanavljanja – Prosti pretok kapitala – Sporazum EGP – Člena 31 in 40 – Direktiva 2009/133/ES – Področje uporabe – Zamenjava kapitalskih deležev med družbo s sedežem v državi članici in družbo s sedežem v tretji državi, pogodbenici Sporazuma EGP – Zavrnitev davčne ugodnosti – Sporazum o medsebojni upravni pomoči v davčnih zadevah.#Zadeva C‑48/11.
Več o ... »
CELEX:62011CJ0160_SUM: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 19. julija 2012.#Bawaria Motors sp. z o.o. proti Minister Finansów.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny.#Direktiva 2006/112/ES – DDV – Člen 136 – Oprostitve – Členi od 313 do 315 – Posebna ureditev, po kateri se obdavčuje razlika v ceni – Dobava rabljenih vozil, ki jo opravi obdavčljivi preprodajalec – Vozila, ki jih je obdavčljivemu preprodajalcu predhodno z oprostitvijo DDV dobavil drug davčni zavezanec, ki je imel pravico do delnega odbitka vstopnega davka.#Zadeva C‑160/11.
Več o ... »
CELEX:62009CJ0269_SUM: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. julija 2012.#Evropska komisija proti Kraljevini Španiji.#Neizpolnitev obveznosti države – Členi 18 ES, 39 ES in 43 ES – Člena 28 in 31 Sporazuma EGP – Davčna zakonodaja – Davčni zavezanec, ki svoje prebivališče prenese v tujino – Obveznost vključitve vseh neobračunanih dohodkov v davčno osnovo zadnjega davčnega leta – Izguba morebitne ugodnosti, ki jo pomeni odlog plačila davčnega dolga.#Zadeva C‑269/09.
Več o ... »
CELEX:62011CJ0160_SUM: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 19. julija 2012.#Bawaria Motors sp. z o.o. proti Minister Finansów.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny.#Direktiva 2006/112/ES – DDV – Člen 136 – Oprostitve – Členi od 313 do 315 – Posebna ureditev, po kateri se obdavčuje razlika v ceni – Dobava rabljenih vozil, ki jo opravi obdavčljivi preprodajalec – Vozila, ki jih je obdavčljivemu preprodajalcu predhodno z oprostitvijo DDV dobavil drug davčni zavezanec, ki je imel pravico do delnega odbitka vstopnega davka.#Zadeva C‑160/11.
Več o ... »
CELEX:62009CJ0335_SUM: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. junija 2012.#Republika Poljska proti Evropski komisiji.#Pritožba – Skupna ureditev trgov – Prehodni ukrepi, ki jih je treba sprejeti zaradi pristopa novih držav članic – Uredba (ES) št. 1972/2003 o sprejetju ukrepov glede trgovine s kmetijskimi proizvodi – Ničnostna tožba – Rok – Začetek – Zamuda – Nedopustnost – Sprememba določbe navedene uredbe – Ponovni začetek teka roka – Delna dopustnost – Razlogi – Kršitev načel skupnosti, ki temelji na vladavini prava, in načela učinkovitega pravnega varstva – Kršitev načel prostega pretoka blaga in prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva – Kršitev načel sorazmernosti in varstva legitimnih pričakovanj – Kršitev hierarhije predpisov – Kršitev člena 41 Akta o pristopu iz leta 2003 – Napačna razlaga člena 3 Uredbe (ES) št. 1972/2003 – Kršitev obveznosti obrazložitve.#Zadeva C‑335/09 P.
Več o ... »
CELEX:62009CJ0269_SUM: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. julija 2012.#Evropska komisija proti Kraljevini Španiji.#Neizpolnitev obveznosti države – Členi 18 ES, 39 ES in 43 ES – Člena 28 in 31 Sporazuma EGP – Davčna zakonodaja – Davčni zavezanec, ki svoje prebivališče prenese v tujino – Obveznost vključitve vseh neobračunanih dohodkov v davčno osnovo zadnjega davčnega leta – Izguba morebitne ugodnosti, ki jo pomeni odlog plačila davčnega dolga.#Zadeva C‑269/09.
Več o ... »
CELEX:62009CJ0335_SUM: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. junija 2012.#Republika Poljska proti Evropski komisiji.#Pritožba – Skupna ureditev trgov – Prehodni ukrepi, ki jih je treba sprejeti zaradi pristopa novih držav članic – Uredba (ES) št. 1972/2003 o sprejetju ukrepov glede trgovine s kmetijskimi proizvodi – Ničnostna tožba – Rok – Začetek – Zamuda – Nedopustnost – Sprememba določbe navedene uredbe – Ponovni začetek teka roka – Delna dopustnost – Razlogi – Kršitev načel skupnosti, ki temelji na vladavini prava, in načela učinkovitega pravnega varstva – Kršitev načel prostega pretoka blaga in prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva – Kršitev načel sorazmernosti in varstva legitimnih pričakovanj – Kršitev hierarhije predpisov – Kršitev člena 41 Akta o pristopu iz leta 2003 – Napačna razlaga člena 3 Uredbe (ES) št. 1972/2003 – Kršitev obveznosti obrazložitve.#Zadeva C‑335/09 P.
Več o ... »