Program 25. kongresa ZDSS (Kongresni center Belvedere, dvorana PINEA):

1. dan – četrtek, 19. 5. 2022

08:45-09:15  Registracija udeležencev

09:15-09:30  Otvoritev kongresa, mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS

09:30-10:15  Predstavitev novosti na področju delovanja Furs-a, mag. Ivan Simič, generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije

10:15-11:15  DDV obravnava prodaje blaga na vgradnjo oz. inštalacijo, mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje, davčna svetovalka ZDSS

 • Pravila, posebnosti prodaje blaga na vgradnjo
 • Konkretni primeri iz prakse

11:15-12:15  Statusna preoblikovanja družb in preoblikovanja s.p. – davčna nevtralnost (za podjetnika/družbenika in iz vidika podjetja), Dušan Jeraj, partner v davčno-svetovalni družbi iConsult, član ZDSS

 • Priglasitev in učinki na davčno obravnavo
 • Pregled davčnih učinkov na dveh konkretnih primerih

12:15-12:30  Odmor za kavo

12:30-13:30  Problematika ugotavljanja davčnega rezidentstva fizičnih oseb, Mojca Lukač, Senior Manager za osebne davke, migracije in kadrovsko svetovanje, Ernst & Young Svetovanje, d.o.o.

 • Kaj je davčni status
 • Zakaj je davčni status pomemben ter kako ga določimo
 • Izzivi v praksi

13:30-14:15  Odmor za kosilo

14.15-15:45  Davčni inšpekcijski postopek od A do Ž v Avstriji in Sloveniji, dr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska finančna uprava, odvetnica Tamara Kek, članica ZDSS

15:45-16:00  Odmor

16:00-17:30  Okrogla miza – Kaj moramo storiti za dosego poštenega in učinkovitega davčnega sistema pri nas?

Vodja okrogle mize mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS, ST Konzultacije d.o.o.
Sodelujoči:

 • mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS,
 • prof. dr. Rajko Knez, ustavni sodnik,
 • dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik,
 • mag. Barbara Žemva, odvetnica,
 • Boštjan Jerončič, direktor Incom d.o.o. Ajdovščina
 • Bojan Ivanc, glavni ekonomist GZS
 • mag. Tina Humar, generalna direktorica, Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Ministrstvo za finance
 • VPRAŠANJI:
  • Kaj razumete pod pojmom “pošten davčni sistem”
  • Katere ukrepe predlagate za vse tri veje oblasti, da bi uspeli najti pravilno pot do poštenega davčnega sistema, po vzoru urejenih demokracij.
 • Okviri za “debato”: ANKETA, ki bo osnova za delo članov okrogle mize.

17:45 – dalje  Družabni dogodek na posestvu Monte Rosso Crveni vrh pri Savudriji

 • Organiziran avtobusni prevoz

2. dan – petek, 20. 5. 2022

08.00-9.00  Pohod nad Strunjanskim klifom do Mesečevega zaliva – zbirno mesto pred hotelom Cliff Belvedere, vodja pohoda Mirjam Trdan

09:30-10:30  Usklajevanje SRS z MSRP in vpliv na davčno zakonodajo, Silva Koritnik Rakela, dipl. ekon., Izobraževalna hiša Cilj d.o.o.

 • Kaj so računovodski standardi
 • Usklajevanje SRS in MSRP
 • Trenutne razlike med zbirkama in davčni vidik
 • Pričakovane spremembe MSRP

10:30-11:30  Aktualne dileme s področja DDPO, Dean Košar, davčni svetovalec ZDSS, vodja davkov v Lek d.d.

 • Pasti pri uveljavljanju davčnih olajšav
 • Sodna praksa v povezavi s pravili davčnega priznavanja stroškov
 • Praktični napotki pri pripravi dokumentacije o transfernih cenah
 • Odprta vprašanja s področja davčnega odtegljaja

11:30-11:45  Odmor za kavo

11:45-12:45  Davčni vidik nagrajevanja zaposlenih in družbenikov, Simona Štravs, davčna svetovalka ZDSS, DEPS Consulting d.o.o., mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ZDSS, Abeceda svetovanje d.o.o.

 • Delovna, poslovna uspešnost, bonitete, obdaritev
 • Razmislek o nekaterih nujnih spremembah ZDoh-2
 • Regres in postopna (mesečna) izplačila regresa ali prepozna izplačila regresa
 • Nagrajevanje, dividende in PKP – do kdaj tveganje za izplačila za 2020 in 2021

12:45 – 13:15  Zaključek kongresa in pogostitev

13:15-14:15  Skupščina ZDSS

Sponzorji 25. kongresa ZDSS

Zlati sponzor

Bronasti sponzorji

Medijski sponzor

strokovna predavanja

+12 ur

strokovnih predavanj

govorci

14

govorcev

udelezenci

100

udeležencev v živo

druzenje

2-dnevno

druženje