Predavatelji 25. kongresa ZDSS

Predstavljamo glavne govornike in goste 25. kongresa Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

Marian Waukonig

dr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska finančna uprava

Pravnik, vodilni sodelavec v avstrijski finančni upravi. Trenutno je vodja davčne uprave na vzhodnem delu Avstrije. Od leta 2004 do konec leta 2020 je bil regionalni menedžer avstrijskega ministrstva za finance, poprej pa vodja enega največjih inšpekcijskih oddelkov avstrijske davčne uprave na Dunaju. V vseh teh funkcijah je bil tesno vključen v procese reforme, saj je sodeloval pri vseh reformah avstrijske finančne uprave v zadnjih dvajsetih letih, prav tako pa je bil član različnih evropskih ekspertnih skupin za reorganizacijo tujih davčnih uprav. Wakounig je predstojnik izpitnih komisij na avstrijskem ministrstvu za finance ter na zbornici za davčne svetovalce in gospodarske revizorje. Wakounig je pravzaprav od vsega začetka ozko povezan z razvojem slovenskega davčnega sistema; bil je tudi član prvega slovenskega fiskalnega sveta in kot vodja skupine je bil tudi član sveta za nadgradnjo trenutnega slovenskega davčnega sistema.

Dusan Jeraj

Dušan Jeraj, partner v davčno-svetovalni družbi iConsult, član ZDSS

Že 22 let se ukvarja z davčnim svetovanjem tako fizičnim osebam, kot velikim družbam. Pri svojem delu je spoznal ne samo želje in ideje davčnih zavezancev, ampak tudi pogled davčne uprave na različne situacije. Zaveda se, da se je večini davčnih problemov mogoče izogniti, če si davčni zavezanec dovolj zgodaj poišče strokovno pomoč in se seznami z ovirami, ki ga bodo čakale pri posameznem poslu ali na podjetniški poti. Namen predavanja je predstaviti trenutno prakso na področju statusnih preoblikovan družb in podjetnikov ter vpliv teh preoblikovanj na davke – tako na strani podjetja (ki je predmet preoblikovanja), kot na strani podjetnika/ družbenika.

Mojca Lukac

Mojca Lukač, Senior Manager za osebne davke, migracije in kadrovsko svetovanje, Ernst & Young Svetovanje, d.o.o.

Vodi projekte s področja osebnih davkov in kadrovskih zadev pri EY. Domačin ali tujim fizičnim in pravnim osebam svetuje v zvezi z vprašanji s področja dohodnine, socialnega varstva, zaposlovanja in dela tujcev ter kadrovskega področja. Aktivno sodeluje pri internem izobraževanju kadrov na EMEIA področju ter sodeluje z Univerzo v Ljubljani na področju mobilnosti profesorjev in z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani kot gostujoči predavatelj. Prosti čas rada preživlja z družino na potovanjih blizu in daleč.

Tanja Urbanija

mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje, davčna svetovalka ZDSS

Je davčna svetovalka v mednarodni mreži BDO, kjer je zadolžena predvsem za DDV in skrbne preglede. Pri DDV se posveča predvsem mednarodnim transakcijam, svetovanju domačim in tujim strankam. Na področju skrbnih pregledov koordinira vsa davčna področja in tako naročnikom pomaga odkriti, ali ima potencialna tarča kakšne davčne rizike. Je avtorica in soavtorica več knjig in številnih člankov ter predavateljica davčnih tem na posvetih, kongresih in podobnih dogodkih.

Suzana Tokic

mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS, ST Konzultacije d.o.o.

Deluje iz davčno svetovalne družbe ST Konzultacije d.o.o. Koper, ki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami uspešno svetuje gospodarskim subjektom in fizičnim osebam pri reševanju njihovih problemov v zvezi z izvajanjem davčne in carinske zakonodaje. Je (so)avtorica strokovnih priročnikov in člankov, med drugim tudi priročnika o primerjavi slovenskega in italijanskega DDV. Je uspešna dolgoletna predavateljica na številnih seminarjih in delavnicah, na katerih se pojasnjujejo pravila v zvezi z izvajanjem domače in tuje davčne zakonodaje, v povezavi s predpisi Evropske Skupnosti. Kot predavateljica nastopa tako doma kot v tujini (Italija, Hrvaška, Srbija, …). Je davčna svetovalka z licenco ZDSS in članica UO ZDSS.

Simona Stravs

Simona Štravs, davčna svetovalka ZDSS, DEPS Consulting d.o.o.

Je davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje. Bila je dolgoletna predsednica ZDSS in ima bogate izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja in davkov. Tesno je vpeta v problematiko podjetništva. Kot praktik in uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih člankov in priročnikov med drugim tudi priročnika “Davki enostavno in jasno”, ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer.

Dejan Petkovic

mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ZDSS, Abeceda svetovanje d.o.o.

Je davčni svetovalec z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije v družbi Abeceda svetovanje d.o.o., član UO ZDSS, je magister znanosti, preizkušeni poslovodni računovodja in predavatelj na Visoki šoli za računovodstvo. Ima 23 let delovnih izkušenj na področju računovodstva, financ in davčnega svetovanja. Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Verlag Dashofer, Davčno finančna praksa, Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij ter Upravljalno računovodstvo. Na seminarjih in kongresih predava davčno tematiko.

Dean Kosar_Lek

Dean Košar, davčni svetovalec ZDSS, vodja davkov, Lek d.d.

Kot davčni strokovnjak deluje že od leta 2007, ko se je zaposlil v računovodski in davčno-svetovalni družbi Grant Thornton. Kot dolgoletni vodja davčnega oddelka pisarne v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem je pridobil bogate izkušnje iz vseh davčnih področij, s poudarkom na mednarodno obdavčenje. V letu 2019 se je pridružil skupini Novartis v Sloveniji in postal vodja davkov v družbi Lek d.d. Je avtor številnih strokovnih člankov, predstavnik za neposredne davke v CFE in član upravnega odbora ZDSS.

silva koritnik rakela

Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj d.o.o.

Je idejna vodja in gonilna sila Izobraževalne hiše Cilj d.o.o. Je avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse – poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Njeno poslanstvo je prenos znanja na mlajše kolege, ki šele stopajo na pot računovodskega strokovnjaka. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP, v Izobraževalni hiši Cilj pa je vodja izobraževalnih programov, z velikim poudarkom na e-učenju ter aktualni računovodsko-finančni tematiki (spremembe računovodskih zbirk, kriptovalute,…).

Tamara Krek

Tamara Kek, Odvetniška pisarna Tamara Kek in partnerji d.o.o., članica ZDSS

Odvetnica iz Ljubljane ima dolgoletne izkušnje na področju davčnega, delovnega, ustavnega, gospodarskega in upravnega prava. Pred pričetkom opravljanja samostojnega odvetniškega poklica je svoje znanje na navedenih pravnih področjih med drugim pridobivala v Uradu Varuha človekovih pravic, na takratnem Generalnem davčnem uradu Slovenije, na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri Informacijskem pooblaščencu in na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Med prednostna področja njenega delovanja sodijo ustavno pravo, davčno – finančno pravo, delovno pravo, gospodarsko pravo in upravno pravo. Je tudi avtorica strokovnih člankov s področja ustavnega prava, davčnega prava in delovnega prava. Prav tako se kot predavateljica udeležuje strokovnih srečanj s teh področij.

strokovna predavanja

+12 ur

strokovnih predavanj

govorci

14

govorcev

udelezenci

100

udeležencev v živo

druzenje

2-dnevno

druženje