Pobuda ZDSS vsem deležnikom davčnega sitema v Republiki SLoveniji z dne 14.2.2023.

CILJ: Ustvariti pogoje, da v roku 5 let pridobimo pošten davčni sistem, kot ga udejanjajo podjetja v Nemčiji, Avstriji, Kanadi in v drugih sodobnih demokracijah.

KAKO DO CILJA? Inkluzivna davčno-socialna pogodba je verjetno edina pot (vsi deležniki morajo sprejeti t.i. družbeni dogovor, da so davki nujnost, da so davki koristni in da je prav, da vsak prispeva – po “svoji moči”).

Domača naloga “države” (vse tri veje oblasti in lokalna samouprava) pa je ukiniti korupcijo in znižati sivo ekonomijo vsaj za 50% (5,7 mrd EUR letno nižji davki ali pa vsota davkov ostane enaka, 5,7 mrd EUR pa se nameni za financiranje potreb države….).