Interna izobraževanja

Na ZDSS izvajamo mesečna tematska strokovna srečanja, na katerih obravnavamo primere, zagate, vprašanja iz aktualne tematike in skušamo streti kak “davčni oreh”.

Strokovna srečanja izvajamo na sedežu ZDSS, na Dunajski cesti 167 v Ljubljani ali preko spleta (MS TEAMS).

Kotizacija je brezplačna za zastopnika člana – članice ZDSS ali zaposlenega delavca člana, pridruženega člana, ali člana, ki je vplačal pristopnino.

Cena za udeležbo na internem srečanju ZDSS za nečlane znaš 100 EUR + DDV.

Obvestila ZDSS v zvezi z VSEMI DOGODKI, ki so izobraževalne narave (Prispevki / Novice ZDSS / Izobraževanja in izobraževalni dogodki ZDSS)