Interna izobraževanja

Na ZDSS izvajamo mesečna tematska strokovna srečanja, na katerih obravnavamo primere, zagate, vprašanja iz aktualne tematike in skušamo streti kak “davčni oreh”.

Strokovna srečanja izvajamo na sedežu ZDSS, na Tržaški cesti 207 v Ljubljani ali preko TEMS-ov.

Kotizacije za zastopnika člana – članice ZDSS ali zaposlenega delavca člana, pridruženega člana, ali člana, ki je vplačal dostopnino, ni.

Cena za udeležbo na internem srečanju ZDSS za nečlane znaš 150 EUR + DDV.

Obvestila ZDSS v zvezi z VSEMI DOGODKI, ki so izobraževalne narave (Prispevki / Novice ZDSS / Izobraževanja in izobraževalni dogodki ZDSS)

 

Mesečno izobraževanje ZDSS, dne 9.11.2022 od 14:00 do 16:30, TEMI: Redno letno usposabljanje v skladu z 87.členom  ZPPDFT-2 (Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma) in Predstavitev postopka uveljavljanja pomoči po Zakonu o pomoči gospodarstvu (ZPGVCEP) zaradi visokih cen energentov

Izobraževanje bo zajemalo dve temi: Redno letno usposabljanje v skladu z 87.členom  ZPPDFT-2 ( Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma)   14:00 do 15:45

Več o... »

Na ZDSS izvajamo mesečna tematska strokovna srečanja, na katerih obravnavamo primere, zagate, vprašanja iz aktualne tematike in skušamo streti kak “davčni oreh”.

Strokovna srečanja izvajamo na sedežu ZDSS, na Tržaški cesti 207 v Ljubljani ali preko TEMS-ov.

Kotizacije za zastopnika člana – članice ZDSS ali zaposlenega delavca člana, pridruženega člana, ali člana, ki je vplačal dostopnino, ni.

 

Nabor tem glede na rezultate ankete po vrstnem redu dobljenih glasov (2021):

 • Dokumentacija za PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA
 • KAZENSKA ODGOVORNOST davčnega svetovalca
 • NAPOTENI DELAVCI – kako spremembe direktive o napotenih delavcih (Direktiva (EU) 2018/957) vplivajo na slovenska podjetja
 • Pregled novejše sodne prakse esčp in sodišča EU ter domača sodna praksa– ključno za zagovornike davkoplačevalcev (pomembne odločitve sodišča)
 • Vloga davčnih svetovalcev pri Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
 • BONTON in VRHUNSKI POSLOVNI PROTOKOL s KSENIJO BENEDETI
 • E ARHIVIRANJE RAČUNOVODSKE DAVČNE DOKUMENTACIJE
 • Institut ZASTARANJA na davčno računovodskem področju – varstvo pravic PLAČNIKOV DAVKOV
 • NOMOTEHNIKA v praski v gospodarski zakonodaji – “Struktura zakona” – zakaj je to pomembno vedeti?
 • Psihologija za davčne svetovalce

Koledar vseh dogodkov ZDSS 2021 do 7.10.2021

 1. Interno izobraževanje: Preprečevanje pranja denarja 12.5.2021
 2. Skupščina ZDSS – 26.5.2021
 3. Interno izobraževanje: Davčno načrtovanje v luči EU zakonodaje in standardov za davčno svetovanje – 9.6.2021.
 4. Šola mednarodnega obdavčenja ZDSS – 9.2021, 23.9.2021 + 24.9.2021 okrogla miza mednarodnega obdavčenja na Kongresu ZDSS v Izoli.
 5. 24.9.2021 KONGRES Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in okrogla miza na temo mednarodno obdavčenje slovenskih podjetij in posameznikov. Kraj: IZOLA.
 6. Šola za licenco davčnega svetovalca Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije – začetek 7.10.2021.

Prijave na dogodke lahko izvedete na spletni strani www.zdss.si.

PLAN REDNIH MESEČNIH STROKOVNIH SREČANJ v LETU  2021

Redno mesečno strokovno izobraževanje  ZDSS   13/01/2021         14h – 16h

Redno mesečno strokovno izobraževanje  ZDSS   10/02/2021         14h – 16h

Redno mesečno strokovno izobraževanje  ZDSS   10/03/2021         14h – 16h

Redno mesečno strokovno izobraževanje  ZDSS   14/04/2021         14h – 16h

Redno mesečno strokovno izobraževanje  ZDSS   12/05/2021         14h – 16h

Redno mesečno strokovno izobraževanje  ZDSS   09/06/2021         14h – 16h

Redno mesečno strokovno izobraževanje  ZDSS   08/09/2021         14h – 16h

Redno mesečno strokovno izobraževanje  ZDSS   13/10/2021         14h – 16h

Redno mesečno strokovno izobraževanje  ZDSS   10/11/2021         14h – 16h

Redno mesečno strokovno izobraževanje  ZDSS   08/12/2021         14h – 16h

           

Nabor tem glede na rezultate ankete po vrstnem redu dobljenih glasov

 • Dokumentacija za PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA
 • KAZENSKA ODGOVORNOST davčnega svetovalca
 • NAPOTENI DELAVCI – kako spremembe direktive o napotenih delavcih (Direktiva (EU) 2018/957) vplivajo na slovenska podjetja
 • Pregled novejše sodne prakse esčp in sodišča EU ter domača sodna praksa– ključno za zagovornike davkoplačevalcev (pomembne odločitve sodišča)
 • Vloga davčnih svetovalcev pri Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma            
 • BONTON in VRHUNSKI POSLOVNI PROTOKOL s KSENIJO BENEDETI  
 • E ARHIVIRANJE RAČUNOVODSKE DAVČNE DOKUMENTACIJE
 • Institut ZASTARANJA na davčno računovodskem področju – varstvo pravic PLAČNIKOV DAVKOV  
 • NOMOTEHNIKA v praski v gospodarski zakonodaji – “Struktura zakona” – zakaj je to pomembno vedeti?   
 • Psihologija za davčne svetovalce

Nabor vseh tem za strokovna izobraževanja v okviru ZDSS:        

 1. CFE – Seznanjanje z aktualno strokovno tematiko, ki se obravnava na Fiskalnem komiteju CFE
 2. DAVČNO NAČRTOVANJE …- Vidik uvedenih standardov ZDSS, davčno svetovalnih standardov po vzoru Združenega kraljestva iter vpliv z vidika PRAVIC PLAČNIKOV DAVKOV in varovanje interesa svetovalca      
 3. BONTON in VRHUNSKI POSLOVNI PROTOKOL s KSENIJO BENEDETI  
 4. DDV PRI SPLETNI PRODAJI IN ELEKTRONSKIH STORITVAH – AKTUALNE NOVOSTI IN POSEBNOSTI PRI OBRAČUNAVANJU
 5. Dokumentacija za PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA
 6. E ARHIVIRANJE RAČUNOVODSKE DAVČNE DOKUMENTACIJE
 7. Forenzično preiskovanje pisav in psihologija pisave
 8. Institut ZASTARANJA na davčno računovodskem področju – varstvo pravic PLAČNIKOV DAVKOV  
 9. KAZENSKA ODGOVORNOST davčnega svetovalca
 10. LOKALNI DAVKI in dajatve v zvezi z javno gospodarsko službo    
 11. NAČELO SORAZMERNOSTI z vidika POSEGA V ZASEBNO LASTNINO posameznika  davčnih postopkih  skozi prizmo VARUHA davkoplačevalcev         
 12. NAPOTENI DELAVCI – kako spremembe direktive o napotenih delavcih (Direktiva (EU) 2018/957) vplivajo na slovenska podjetja
 13. NOMOTEHNIKA v praski v gospodarski zakonodaji – “Struktura zakona” – zakaj je to pomembno vedeti?        
 14. ODPRAVA BIROKRATSKIH OVIR na davčnem področju
 15. OKOLJSKE DAJATVE
 16. Pregled novejše sodne prakse esčp in sodišča EU ter domača sodna praksa– ključno za zagovornike davkoplačevalcev (pomembne odločitve sodišča)
 17. Psihologija za davčne svetovalce
 18. Vloga davčnih svetovalcev pri Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma                 
 19. VPLIV MSRP na poročila 2020  
 20. Vpliv sprememb ZPIZ-2 na dvojni status upokojencev, prednosti in slabosti ter povezane oblike dela
 21. Mednarodno obdavčenje za podjetja
 22. Mednardono obdavčenje in fizične osebe
 23. Priprava DAVČNO SVETOVALNIH STANDARDOV ZDSS – nova pravila, ki bodo veljala s 01.01.2022
 24. PODRUŽNICE dileme pri obravnavanju  
 25. GDPR – Obdelava osebnih podatkov pri DAVČNIH SVETOVALCIH