Davčna šola ZDSS 2021

Davčna šola Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) izvaja že tradicionalno DAVČNO ŠOLO ZDSS z namenom izvedbe izobraževanja novih davčnih svetovalcev ZDSS

Pri vpisu na davčno šolo se boste lahko odločili med dvema oblikama:

– izobraževanje  kot priprava  za  pristop k  izpitu   za pridobitev naziva davčni svetovalec ZDSS;

– izobraževanje brez  pristopa k izpitu  (pridobitev novega oziroma  poglobitev že obstoječega znanja na davčnem področju).

DATUM PRIČETKA DAVČNE ŠOLE v 2021:  v petek 22. januar 2021 in 7.10.2021 – jesenski termin.

Davčna šola v 2022 in dalje

V letu 2022 bomo Davčno šolo ZDSS izvajali preko E-learning modula, kar pomeni, da se bo šola izvajala preko interneta. Kandidat bo lahko šolo obiskoval v terminih, ki si jih bo začrtal sam.