Pravico podajanja zahtevkov za IT SUPPORT imajo člani UO, ki so zadolženi za določena področja ter vodje aktivnosti v okviru sklepov UO (npr. KONGRES, INTERNA IZOBRAŽEVANJA, ČLANSTVO itd…).

Zunanji sodelavci na področju IT supporta ali marketinga, izvajajo storitve na podlagi naročila oz. zahtevka in o storitvah poročajo v obrazcu:

  1. STORITEV oz. POROČILO SUPPORTA IT

  2.  MARKETING SUPPORT – poročilo

Pravico do pregleda poročil in zahtevkov imajo osebe, ki so dodeljene v PODIO skupina ZDSS IT SUPPORT in ZDSS marketing support.

Administratorji skupin PODIO prejemajo vsa obvestila n svoje E-mail naslove, v primeru ko in če se naročijo na prejemanje novosti v aplikacijah, ki so ustvarjene v navedenih 2 skupinah PODIO.

 

Obrazec PODIO – APP IT SUPPORT

  • člani ZDSS podajajo zahtevo za administriranje portala www.zdss.si, PODIA ali TEAMS-ov – kliknite tukaj.

Obrazec PODIO – STORITEV oz. POROČILO SUPPORTA IT

  • IT support izvede storitev in poroča o storitvi, ki je naročena v obrazcu APP IT SUPPORT – kliknite tukaj

Obrazec MARKETING SUPPORT – poročilo

  • vsaka oseba, ki izvede AKTIVNOST marketinga ali PRODAJE v zvezi s KONGRESOM ali drugimi dogodki, vnese poročilo, seznam prejemnikov sporočila ali drugo aktivnost – kliknite tukaj