Poleg aktov (prikazani v tem zavihku), ki so prikazani spodaj, morajo člani ZDSS, ki imajo certifikat “Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije“, upoštevati tudi druge akte ZDSS – glej interni akti ZDSS.

 

Pravilnik o pridobitvi in vzdrževanju licence za delo davčnega svetovalca Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

PRAVILNIK O IZPITU PREVERJANJA ZNANJA O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI IZVAJANJA DAVČNEGA SVETOVANJA