Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije izdeluje strokovna stališča o javnih dajatvah v Sloveniji preko delo odborov oz. komisij, in sicer:

  1. Odbor za standarde in etiko davčnega svetovanja
  2. Komisija za strokovno usposabljanje in stalno strokovno izpopolnjevanje
  3. Komisija za pritožbe
  4. Odbor za neposredne javne dajatve
  5. Odbor za posredne javne dajatve
  6. Odbor za davčno pravo, davčni postopek in mednarodno sodelovanje.