Seznam članov Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (redni,pridruženi)

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije ima REDNE, PRIDRUŽENE IN ČASTNE ČLANE.

Redni člani imajo pravico in zavezo izvajati aktivnosti, kot jih določa STATUT ZDSS.

Pridruženi in redni člani imajo enake pravice v povezavi s storitvami ZDSS (udeležba na internih izobraževanjih in druge ugodnosti, ki jih izvaja ZDSS).