Seznam članov Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

Redni člani ZDSS lahko postanejo le pravne osebe in tisti samostojni podjetniki, ki imajo med registriranimi dejavnostmi tudi davčno svetovanje. Z vplačilom enkratne PRISTOPNINE v višini 600 € postanejo tako polnopravni člani, v naslednjih letih pa bodo svoje finančne obveznosti pokrivali le v višini vsakokratne letne članarine, ki sedaj znaša 600€+DDV in vključuje (poleg drugih ugodnosti) udeležbo, pod ugodnejšimi pogoji na enem od dveh osrednjih dogodkov ZDSS – Tradicionalnih dnevov ZDSS ali Kongresa ZDSS.

Vsaka pravna oseba ali s.p., ki je redni član, pa lahko s plačilom DOSTOPNINE v višini letne članarine v ZDSS včlani več svojih zaposlenih.

Pristopnine v tem primeru ni potrebno vplačati, saj se pristopnina nanaša zgolj na pravno osebo in se plača samo prvič, ko pravna oseba (ali s.p.) postane član. Zaposleni, ki ima plačano dostopnino, ima tako vse pravice rednega člana, tudi pravico sodelovati na skupščini,… vendar je potrebno poudariti, da je glasovalna pravica zgolj 1 za vsako posamezno pravno osebo ali s.p., saj se glasovalna pravica nanaša na pravno osebo (ali s.p.), in ne na zaposlenega v pravni osebi (ali s.p.).

Pridruženi član ima vse pravice z izjemo sodelovanja v organih zbornice.

Sezam članov: kliknite tukaj.