Okrogla miza bo imela naslednji naslov:

Ali imamo s tem, ko plačamo vse davčne obveznosti, tudi zagotovljene pravice do ustrezne zdravstvene oskrbe in drugih socialnih pravic, kar predvideva Ustava Republika Slovenije?

Kako do ustavno-pravno pravilnih reform (davčne, zdravstvene, pokojninske), ki bi zagotovile javno-finančno vzdržnost in ki ne bi krepile sivo ekonomijo ter slabile davčno moralo (inkluzivna socialno-davčna pogodba)?

Udeleženci okrogle mize:

 1. KPK: David Lapornik, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
 2. FURS: Andreja Šabec, direktorica Uprave za davke Finančne uprave Republike Slovenije
 3. MF: mag. Tina Humar, generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Ministrstvo za finance
 4. PLAČNIKI DAVKOV: Samo Hrvatin, direktor družbe Microgramm d.o.o.
 5. PLAČNIKI DAVKOV: dr. Aleš Štrancar, direktor družbe Sartorius BIA Separations d.o.o.
 6. DAVČNI SVETOVALCI: mag. Franc Derganc, predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

Moderatorka:

mag. Suzana Tokič

Gradivo okrogle mize:

 1. Kaj je siva ekonomija, korupcija, prostovoljna davčna privolitev, 
 2. Kako se v sodobnih državah lotevajo zdravstvene, davčne, pokojninske reforme
 3. Kaj moramo upoštevati, če želimo resnično izboljšati zdravstvo pri nas (vidik poštenega pobiranja javnih dajatev za zdravstvo in na drugi strani integritetno delovanje zdravstvenega siste,a)

GRADIVO: 

Glej spodaj (kakšne vrste korupcije zaznamo v zdravstvu, zakaj je odprava korupcije pogoj za več zbranih javnih dajatev, s korupcijo in sivo ekonomijo pridelamo za 5,5 mrd izgubljenih javnih sredstev…..).

Kazalo vsebine

SIVA EKONOMIJA, KORUPCIJA, DAVČNA MORALA, POŠTEN DAVČNI SISTEM,– KAKO S PRAVO REFORMO IZBOLJŠATI SLOVENIJO (TUDI ZDRAVSTVO?) 1

Članek 1/7: Siva ekonomija in SLOVENIJA GREY ECONOMY IN SLOVENIA) 4

 1. Namen prispevka. 4
 2. UVOD: Kaj to “siva ekonomija” sploh je. 4

Sklep k uvodu na temo »zakaj smo tu, kjer smo« na področju sive ekonomije. 8

III.         Zakaj je boj zoper sivo ekonomijo pomemben tudi za davčne posrednike?. 8

 1. Namesto zaključka. 9

Kaj poganja sivo ekonomijo pri nas – tudi v Sloveniji? – 2/7. 12

 1. UVOD. 12
 2. Splošne ugotovitve in predpostavke, povezane s stopnjo razvitosti Slovenije ter raziskave SURS na področju sive ekonomije. 13

III.         Stanje preučevanja sive ekonomije v Sloveniji 14

 1. Kako (na podlagi kakšnih raziskav) ocenjujejo sivo ekonomijo v Srbiji in na Češkem, Madžarskem in Poljskem.. 16

1)      Raziskava sive ekonomije v SRBIJI 16

2)      Rezultati raziskave sive ekonomija na Češkem, Madžarskem in Poljskem.. 17

 1. Podatki o sivi ekonomiji, kot jo ugotavlja SURS in siva ekonomija pri nas, če bi upoštevali mednarodne raziskave. 19
 2. Kateri so dejanski razlogi za to, da siva ekonomija obstaja in raste -tudi pri nas, glede na sodobne raziskave pojava sive ekonomije ?. 20

VII.        Sklepno pod vpliv davčne morale na sivo ekonomijo: 28

VIII.      Namesto zaključka prispevka 7/2 na temo siva ekonomija v Republiki Sloveniji 29

Članek 3/7: Prostovoljna davčna privolitev (tax compliance), davčna morala (tax morale) in siva ekonomija (grey economy)  ter ključni elementi za izvedbo sodobne davčne reforme. 31

 1. Namesto uvoda. 31
 2. Davčna morala in izpolnjevanje davčnih predpisov-psihološki pristop k davčni morali 33

1)      Formalne inštitucije in davčna morala. 33

2)      Vpliv nejavnih inštitutov(inštitucij) na davčno moralo. 36

3)      Socialno-demografske značilnosti in osebne vrednote. 36

4)      Sklep pod sodobnim raziskovanjem davčne morale. 37

III.         Namesto zaključka ali kako se je smiselno »lotiti« zniževanja sive ekonomije v Sloveniji (na podlagi zaključkov mednarodnih raziskav) 38

Članek 4/7 Davčna reforma v 21. stoletju – kako do inkluzivne davčne pogodbe, kar bi morala biti podlaga za celovito davčno reformo pri nas. 40

1)      Poglejmo katera država je št.1 na področju davčne konkurenčnosti, ki jo izračunava Tax Fundation. 41

2)      Kako pa Piketty vidi vpliv davkov na blagostanje držav. 41

 1. EU okviri za davčne reforme pri nas. 42
 2. Tradicionalni ali sodobni pristop pri vodenju davčnih reform.. 45

III.         VPRAŠANJA, ki si jih mora zastaviti davčna reforma. 49

 1. METODE izvedbe davčne reforme. 51
 2. SKLEP na temo, kako »se dela« davčna reforma v sodobnih davčnih državah. 52

Članek 5/7 Siva ekonomija in KORUPCIJA, s poudarkom na vplivu korupcije v zdravstvu na pripravljenost plačnikov davkov za prostovoljno in celovito plačevanje javnih dajatev pri nas. 53

 1. Uvod v temo korupcija in siva ekonomija. 53

1)      Siva ekonomija v dejavnosti »zdravstvo«. 55

2)      Kje smo pri nas (tudi v zdravstvu) na področju korupcije, kot nas vidi Transparency Internacional?. 56

3)      Korupcija v zdravstvu, kot jo »vidi« KPK. 57

4)      Korupcija v zdravstvu, kot poročajo medijski portali 62

 1. SKLEP o člankih o korupciji v zdravstvu in težava, ker plačnika zdravstvenih prispevkov ni nikjer v »debatah« o zdravstveni reformi 64

III.         Ali plačnika prispevkov za zdravstveno zavarovanje (podjetja), resnično ni potrebno vprašati ali so potrebne spremembe tudi na strani »plačevanja« prispevkov?. 68

 1. a) Koliko javnih sredstev zberemo pri nas, v enem letu?. 69
 2. b) Številke zavarovanih oseb in plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje. 71
 3. c) Proračun ZSSS – glavni vir za plačevanje našega zdravstva. 72
 4. d) Kolikšen je prispevek zavarovancev za zdravstveni sistem v Sloveniji (ZZZS in dopolnilna zavarovanja)?. 73
 5. Ustavna spornost dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 74
 6. SKLEP pod članek 5/7 Korupcija in na siva ekonomija v zdravstveni dejavnosti pri nas. 76