Organi ZDSS

Predsednik ZDSS: mag. Franc Derganc

 
KONTAKTI ZDSS za posamezna področja od 9 2020 dalje:
 
Stik z javnostmi:
mag. Suzana Tokič; E: suzana.tokic@st-konzultacije.si in info@davki.org
 
Vodja skupine za IZOBRAŽEVANJE in LICENCE ZDSS
MIRJAM TRDAN    E: izobrazevanje@davki.org in info@davki.org
 
Pisarna – splošne zadeve: office@davki.org 
 
ZDSS je edina polnopravna članica iz Slovenije CFE TAX ADVISER EUROPE 
 
 
Člani upravnega odbora ZDSS:
 
Seje Upravnega odbora se izvajajo praviloma vsako drugo sredo v mesecu z izjemo meseca JULIJA in AVGUSTA.  Vsi člani imajo pravico podajati pobude za delo Upravnega odbora preko obrazca POBUDE UO ZDSS.
 
– Franc Derganc
– Suzana Tokič
– Darja Gregorčič Bernik 
– Neda Mohorčič
– Dejan Petkovič
– Matej Drenik
– Dušan Jeraj
(Zadnja sprememba: 9.2.2023) 

Člani nadzornega odbora ZDSS:
 
– Justina Cimprič
– Simona Novak
– Simona Krošelj
– Katja Pogač
– Marina Zupančič (odstopila zaradi nezdružljivosti)
 
Člani častnega razsodišča ZDSS: 
 
– Zvonka Blatnik
– Amalija Lukner
– Renata Uhan
 
Kratka zgodovina ZDSS
 
Davčni svetovalci Slovenije smo se več kot 15 let strokovno združevali najprej v delu Društva davčnih svetovalcev, ki je že leta 1999 postalo tudi polnopravni član evropskega profesionalnega združenja CFE.

Ko so se z uveljavitvijo novega zakona o zbornicah ustvarile povsem nove razmere za organizacijo in delovanje, smo davčni svetovalci ustanovili strokovno Zbornico, ki bo v novih okvirih in z možnostjo sodelovanja bistveno večjega števila svojih rednih članov imela dosti pomembnejšo vlogo na področju strokovne pomoči davčnim zavezancem v davčnih postopkih kot tudi pri razvoju davčnega sistema v Sloveniji.

Verjamemo, da je v strokovni slogi in našem poklicnem združenju takšna zbornica in njeno redno delovanje več kot nujno potrebna ne samo za davčne svetovalce, temveč tudi za vse slovenske davkoplačevalce.

Presodite in se nam pridružite. Postanite tudi vi aktivni “sokreator” našega skupnega dela v novih okvirih in vsebinah! Postanite pridruženi član ZDSS.