Kongresi in drugi več-dnevni dogodki ZDSS

ZDSS organizira izobraževanja (mesečna interna izobraževanja ter drugi seminarji) in dogodke ZDSS (kongresi, dnevi davčnih svetovalcev, okrogle mize ipd.) za člane ZDSS. 

Pridruženi in redni člani ZDSS imajo pravico do brezplačne udeležbe na izobraževanja in dogodke, skladno s sklepi Upravnega odbora ZDSS. 

Ostali udeleženci imajo pravico do udeležbe na podlagi plačila za izveden dogodek.