GRADIVA ZA PREGLED UREDITVE POKLICA DAVČNI SVETOVALEC

  1. Članek: Pomen svobodnega poklica davčni svetovalec (glede na trenutno ureditev) in zakaj je regulacija poklica ključ za zagotovitev dejanskega udejanjanja pravic plačnikov davkov in za zagotovitev pravne varnosti slovenskih plačnikov davkov v Sloveniji.  Avtor: mag. Franc Derganc, Predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije
  2. Članek 2: Pregled ureditve davčnih svetovalcev v EU: BStBK, 9 2023
  3. Prevod HR Zakona o davčnem svetovanju – gradivo z dodatkom PCRT standardi tudi za računovodje…
  4. Predlog spremeb Zakona o varuhu za človekove pravice, v kolikor bi Varuh pridobil novo pristojnost – varovati tudi pravice plačnikov davkov, na podlagi uvedenega KODEKSA (verzija, če bi VARUHA “ustanovili” v okviru delovanja trenutnega Varuha…)
  5. ANALIZA “stanja” davčnega sistema z vidika davčnega postopka in organizacije dela FURS iz leta 2021 (stroka je že leta 2021 seznanila Ministra za finance o veliko neustavnosti, ki so jo deležna slovenska podjetja ……..)
  6. Osnutek seminarske naloge 01/23 Davčne šole ZDSS 2023_PRO ET CONTRA za regulacijo poklica davcni svetovalec (prikaz izračuna sive ekonomije pri gradnji hiše)

BESEDILO VABILA NA DOGODEK “DAN ZDSS 2023”