Članki ZDSS, ki jih prejemajo naročniki novic ZDSS:

O razglasitvi Deklaracije ZDSS o nujnosti izgradnje poštenega davčnega sistema v Sloveniji, smo seznanili vse osebe z javnimi pooblastili, ki kreirajo naš davčni sistem (Predsednica države, Državnega zbora in sveta, Predsednika Vlade in ministre ter Varuha za človekove pravice…. )

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije je dne 24.11.2023 poslala obvestilo o izdani DEKLARACIJI ZDSS o nujnosti izgradnje poštenega davčnega sistema vsem osebam, pristojnim za davčni sistem

Več o Novici ZDSS »