Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

1. junija 2024 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 38/2024; v nadaljevanju ZTro-1D), ki je izšel 7. 5. 2024 in Uredba o določitvi zneska specifične in proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 43/2024), ki je izšla 24. 5. 2024 določata znesek trošarine za tobačne izdelke iz sedmega in osmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 47/16 s spremembami, v nadaljevanju ZTro-1) in znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete na dan 1. 6. 2024, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret.
Več o... »
1. junija 2024 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 38/2024; v nadaljevanju ZTro-1D), ki je izšel 7. 5. 2024 in Uredba o določitvi zneska specifične in proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 43/2024), ki je izšla 24. 5. 2024 določata znesek trošarine za tobačne izdelke iz sedmega in osmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 47/16 s spremembami, v nadaljevanju ZTro-1) in znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete na dan 1. 6. 2024, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret.
Več o... »