Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

Izpolnjevanje pogojev za postopek 42/63 in izkazovanje DDV od uvoza v obračunu DDV pri uvozu – davčno zastopništvo
Pogoji za postopek 42/63 so opredeljeni v 1. in 2. odstavku 50. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, pogoji za izkazovanje DDV od uvoza v obračunu DDV pri uvozu pa v 6. in 7. odstavku 77. člena ZDDV-1. Predpisani pogoji morajo biti izpolnjeni tako v trenutku vložitve carinske deklaracije, kot ob prepustitvi blaga, tudi če do prepustitve blaga pride kasneje.
Več o... »
Vrhovno sodišče pritrdilo Finančni upravi
Vrhovno sodišče je v sodbi VSRS št. X Ips 38/2023 z dne 22. 5. 2024, ki se nanaša na dopuščeno revizijsko vprašanje glede davčnega (ne) priznavanja odhodkov iz naslova rezervacij za tožbe pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, pritrdilo stališču Finančne uprave.
Več o... »
EU sprejela štirinajsti paket omejevalnih ukrepov proti Rusiji
Obveščamo vas, da je Evropska Unija sprejela štirinajsti paket omejevalnih ukrepov proti Rusiji zaradi njene vojaške agresije proti Ukrajini, ki jo podpira Belorusija. Sprememba zakonodaje v okviru štirinajstega paketa omejevalnih ukrepov je bila objavljena v Uradnem listu EU dne 24. 6.2024.
Več o... »