Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

Odprtje kvot za novo četrtletje za nekatere izdelke iz jekla
Vezano na izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla, se s 1. 10. 2023 začne novo četrtletje, v katerem bodo za posamezne kategorije izdelkov odprte tarifne kvote v količinah, ki so navedene v Prilogi-IV.
Več o... »
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov
Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) pozivamo, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov (v nadaljevanju: energetski ukrep) do 10. oktobra 2023 oddajo izjavo o vračilu pomoči prek eDavkov, s čimer se lahko izognejo nadzoru.
Več o... »
Odprtje kvot za novo četrtletje za nekatere izdelke iz jekla
Vezano na izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla, se s 1. 10. 2023 začne novo četrtletje, v katerem bodo za posamezne kategorije izdelkov odprte tarifne kvote v količinah, ki so navedene v Prilogi-IV.
Več o... »