Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62021CO0728: Order of the Court (Ninth Chamber) of 28 June 2022.#OF v Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP).#Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 – Protection of the European Union’s financial interests – Irregularities with regard to EU law – Proceedings – Limitation period – Interruption – Act relating to investigation or legal proceedings concerning an irregularity – Concept – Control report identifying the existence of an irregularity.#Case C-728/21.
Več o... »
CELEX:62021CA0218: Zadeva C-218/21: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 5. maja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Autoridade Tributária e Aduaneira/DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Davčna stopnja – Začasne določbe za nekatere delovno intenzivne storitve – Priloga IV, točka 2 – Obnova in popravila zasebnih stanovanj – Uporaba nižje stopnje DDV za storitve popravil in vzdrževanja dvigal stanovanjskih stavb)
Več o... »
CELEX:62020CA0570: Zadeva C-570/20: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5. maja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation– Francija) – kazenski postopek zoper BV (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Goljufivo prikrivanje dolgovanega davka – Sankcije – Nacionalna zakonodaja, ki za isto dejansko stanje določa upravno in kazensko sankcijo – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 49 – Člen 50 – Načelo ne bis in idem – Člen 52(1) – Omejitve načela ne bis in idem – Zahteva določiti jasna in natančna pravila – Možnost upoštevati razlago nacionalne zakonodaje, ki so jo podala nacionalna sodišča – Nujnost določiti pravila, ki zagotavljajo sorazmernost celote naloženih sankcij – Sankcije različne narave)
Več o... »
CELEX:62020CA0556: Zadeva C-556/20: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 12. maja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d’État – Francija) – Schneider Electric SA in drugi/Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Direktiva 90/435/EGS – Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic – Člen 4 in člen 7(2) – Preprečevanje ekonomskega dvojnega obdavčevanja dividend)
Več o... »
CELEX:62022CO0153:           Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 22 juin 2022.#Legero Schuhfabrik GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-153/22 P.
This document does not exist in English.
Več o... »
CELEX:62021CO0728:           Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 28 juin 2022.#OF contre Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP).#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Protection des intérêts financiers de l’Union – Irrégularités au regard du droit de l’Union – Poursuites – Délai de prescription – Interruption – Acte visant à l’instruction ou à la poursuite d’une irrégularité – Notion – Rapport de contrôle constatant l’existence d’une irrégularité.#Affaire C-728/21.
This document does not exist in English.
Več o... »
CELEX:62021CJ0055: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 9. junija 2022.#Direktor na Agentsia „Mitnitsi“ proti IMPERIAL TOBACCO BULGARIA.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Trošarine – Direktiva 2008/118/ES – Člen 11 – Vračilo trošarine za trošarinsko blago, sproščeno v porabo – Direktiva 2011/64/EU – Člen 17, prvi odstavek, točka (b) – Vračilo trošarine, ki je bila že plačana v obliki davčnih znamk, nameščenih na tobačne izdelke, ki so bili uničeni pod upravnim nadzorom – Obveznost držav članic, da sprejmejo predpise, ki bodo določali vračilo trošarine za tobačne izdelke, ki so bili sproščeni v porabo in uničeni pod upravnim nadzorom – Neobstoj.#Zadeva C-55/21.
Več o... »