Program 26. kongresa ZDSS

Rdeča nit: Skupaj gradimo pošten davčni sistem
KJE: v živo – Hotel Terme Čatež, dvorana Termopolis in preko spleta
KDAJ: 18. 5. in 19. 5. 2023

Četrtek, 18. maj 2023

08:45 – 09:15

Registracija udeležencev

9:15 – 9:20

Otvoritev kongresa in uvodni pozdrav

mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS

9:20 – 10:15

Popravek odbitka DDV s poudarkom na sodni praksi Sodišča EU

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, Movens d.o.o.

10:15 – 11:10

Načelo davčne nevtralnosti v sistemu DDV

dr. Matjaž Prusnik, direktor strokovne službe, Zveza RFR

11:10- 11:30

Odmor

11:30 – 12:25

Zahtevnejše računovodske rešitve in obdavčenje

Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj d.o.o.

12:25 – 13:20

Problematika na področju obdavčitve nagrajevanja zaposlenih, ko nagrado izplačuje tuja povezana družba

mag. Ivan Kranjec, odvetnik, CMS Reich-Rohrwig Hainz

13:20 – 14:20

Kosilo

14:20 – 15:15

Obdavčitve skritih rezerv v družbah po ZDDPO-2

mag. Saša Jerman, preizkušena davčnica, Jerman & Bajuk d.o.o.

15:15 – 15:30

Odmor

15:30 – 17:00

OKROGLA MIZA: Ali imamo s tem, ko plačamo vse davčne obveznosti, tudi zagotovljene pravice do ustrezne zdravstvene oskrbe in drugih socialnih pravic, kar predvideva Ustava Republika Slovenije?

Kako do ustavno-pravno pravilnih reform (davčne, zdravstvene, pokojninske), ki bi zagotovile javno-finančno vzdržnost in ki ne bi krepile sivo ekonomijo ter slabile davčno moralo (inkluzivna socialno-davčna pogodba)?

Vodja okrogle mize mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS Sodelujoči:
  • David Lapornik, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK)
  • mag. Andreja Šabec, direktorica Uprave za davke Finančne uprave Republike Slovenije (FURS)
  • mag. Tina Humar, generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov (Ministrstvo za finance)
  • Samo Hrvatin, direktor družbe Microgramm d.o.o.
  • dr. Aleš Štrancar, direktor družbe Sartorius BIA Separations d.o.o.
  • mag. Franc Derganc, predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

18:30 – dalje

Obeleženje 30 let davčnega svetovanja v RS, slavnostna večerja z glasbo – Duet Daniel in Andreja Rampre

Petek, 19. maj 2023

09:15 – 10:10

Davčni vidik pogodbenih odnosov med povezanimi osebami

Mihael Pojbič mag. prav., mag. prava, pravni in davčni svetovalec, Blaž Pate & Partnerji d.o.o.

10:10 – 11:05

Diagnoza ureditve davčnih odtegljajev po ZDDPO-2, s predstavitvijo konkretnih primerov, in novosti s področja mednarodnega obdavčenja

Dean Košar, LL.M., davčni svetovalec ZDSS, Lek d.d.

11:05 – 11:25

Finančne naložbe – so vzajemni skladi dobra rešitev za optimizacijo portfelja

Ernes Suljić, višji skrbnik ključnih strank Triglav Skladi

11:25 – 11:45

Odmor za kavo

11:45 – 12:40

Statusna preoblikovanja ob uporabi Direktive EU o združitvah

Domen Romih, partner, davčni svetovalec, Jadek & Pensa d.o.o.

12:40 – 14:00

Poklic davčnega svetovalca: primerjalno Slovenija / Avstrija

mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS, Taxin d.o.o.
ddr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska finančna uprava

14:00 – dalje

Zaključek 26. kongresa ZDSS in okrepčilo pred odhodom

26. kongres ZDSS v številkah:

+12 ur
strokovnih predavanj
+ 14
izbranih govorcev
+ 100
udeležencev
2-dnevno
druženje
oznaka B
uvrščen dogodek pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem

Bodite obveščeni in se prijavite na e-novice ZDSS: