Predavatelji 26. kongresa ZDSS

Strokovne davčne, računovodske in pravne vsebine nam bodo podali:

Domen Romih, partner, davčni svetovalec, Jadek & Pensa d.o.o.

Je partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa in vodi zadeve s področja davčnega prava. Svetuje pri davčnih analizah obstoječih ali planiranih poslov, pri prestrukturiranjih družb in pri zahtevnih nepremičninskih poslih. Specializiran je za davčno svetovanje pri transakcijah in za zastopanje v postopkih davčnega nadzora. Usmerjen je k razumevanju davčnih vidikov novih poslovnih modelov digitalne ekonomije, ki spreminjajo vloge strank v transakcijah, in aktivno pristopa k iskanju učinkovitih davčnih rešitev pri implementaciji blockchain tehnologije.

Dean Košar, LL.M., davčni svetovalec ZDSS, vodja davkov, Lek d.d.

Kot davčni strokovnjak deluje že od leta 2007, ko se je zaposlil v računovodski in davčno-svetovalni družbi Grant Thornton. Kot dolgoletni vodja davčnega oddelka pisarne v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem je pridobil bogate izkušnje iz vseh davčnih področij, s poudarkom na mednarodno obdavčenje. V letu 2019 se je pridružil skupini Novartis v Sloveniji in postal vodja davkov v družbi Lek d.d. Je avtor številnih strokovnih člankov, predstavnik za neposredne davke v CFE in član upravnega odbora ZDSS.

dr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska finančna uprava

Pravnik, vodilni sodelavec v avstrijski finančni upravi. Trenutno je vodja davčne uprave na vzhodnem delu Avstrije. Od leta 2004 do konec leta 2020 je bil regionalni menedžer avstrijskega ministrstva za finance, poprej pa vodja enega največjih inšpekcijskih oddelkov avstrijske davčne uprave na Dunaju. V vseh teh funkcijah je bil tesno vključen v procese reforme, saj je sodeloval pri vseh reformah avstrijske finančne uprave v zadnjih dvajsetih letih, prav tako pa je bil član različnih evropskih ekspertnih skupin za reorganizacijo tujih davčnih uprav. Wakounig je predstojnik izpitnih komisij na avstrijskem ministrstvu za finance ter na zbornici za davčne svetovalce in gospodarske revizorje. Wakounig je pravzaprav od vsega začetka ozko povezan z razvojem slovenskega davčnega sistema; bil je tudi član prvega slovenskega fiskalnega sveta in kot vodja skupine je bil tudi član sveta za nadgradnjo trenutnega slovenskega davčnega sistema.

dr. Matjaž Prusnik, direktor strokovne službe, Zveza RFR

Je samostojni strokovni svetovalec za področje gospodarstva in direktor strokovne službe Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Zveza RFR je osrednja slovenska referenca na področju računovodstva in davščin. Je izvrsten svetovalec, predavatelj in avtor številnih strokovnih člankov. 

Mihael Pojbič, mag. prava, pravni in davčni svetovalec, Blaž Pate & Partnerji d.o.o.

Je magister prava in doktorski študent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V odvetniški pisarni Blaž Pate & Partnerji se pretežno ukvarja z gospodarskim in davčnim pravom. Od leta 2020 je tudi asistent na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Leta 2019 je opravil tudi strokovni izpit iz upravnega postopka in upravnega spora pri Ministrstvu za javno upravo. Je tudi avtor in sodelujoči avtor pri znanstveno-strokovnih člankih ter predavatelj na strokovnih dogodkih.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, Movens d.o.o.

Je davčna svetovalka, odlična predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov o davčnih tematikah. Svojo poklicno pot je začela na Finančni upravi RS in jo nato nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se je poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in s svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine.

mag. Saša Jerman, preizkušena davčnica, Jerman & Bajuk d.o.o.

Ima več kot tri desetletja strokovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva in revizije. Od konca leta 2007 je ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in prav storitve Jerman&Bajuk d.o.o.. Vodi zahtevnejše projekte s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov. Je podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo in predsednica odbora preizkušenih davčnikov. Ima dragocene izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju. Je tudi večletna predavateljica na strokovnih seminarjih in delavnicah. 

mag. Ivan Kranjec, odvetnik, CMS Reich-Rohrwig Hainz

Je vodja skupine za davčno pravo pri CMS Reich-Rohrwig Hainz v Sloveniji. Svetuje domačim in mednarondim strankam predvsem na področju transfernih cen in davka na dodano vrednost. Njegova praksa sega tudi na druga področja davčnega prava ter podjetniško, gospodarsko in delovno pravo. Ima več kot desetletje delovnih izkušenj. Delal je kot davčni svetovalec v manjših in večjih davčnih svetovalnih podjetjih, kjer je pridobival izkušnje s svetovanjem strankam iz panog, kot so finančne storitve, trgovina, visoka tehnologija, avtomobilska industrija, farmacija, … Je tudi višji predavatelj davčnega prava na Visoki šoli za upravljanje in pravo Ljubljana ter ima pridobljeno nacionalno kvalifikacijo za člana uprav in nadzornih svetov družb v državni lasti.

Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv, Izobraževalna hiša Cilj d.o.o.

Je idejna vodja in gonilna sila Izobraževalne hiše Cilj d.o.o. Je avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse – poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Njeno poslanstvo je prenos znanja na mlajše kolege, ki šele stopajo na pot računovodskega strokovnjaka. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP, v Izobraževalni hiši Cilj pa je vodja izobraževalnih programov, z velikim poudarkom na e-učenju ter aktualni računovodsko-finančni tematiki (spremembe računovodskih zbirk, kriptovalute,…).

mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS, ST Konzultacije d.o.o.

Deluje iz davčno svetovalne družbe ST Konzultacije d.o.o. Koper, ki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami uspešno svetuje gospodarskim subjektom in fizičnim osebam pri reševanju njihovih problemov v zvezi z izvajanjem davčne in carinske zakonodaje. Je (so)avtorica strokovnih priročnikov in člankov, med drugim tudi priročnika o primerjavi slovenskega in italijanskega DDV. Je uspešna dolgoletna predavateljica na številnih seminarjih in delavnicah, na katerih se pojasnjujejo pravila v zvezi z izvajanjem domače in tuje davčne zakonodaje, v povezavi s predpisi Evropske Skupnosti. Kot predavateljica nastopa tako doma kot v tujini (Italija, Hrvaška, Srbija, …). Je davčna svetovalka z licenco ZDSS in članica UO ZDSS.

mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS, davčni svetovalec ZDSS, Taxin d.o.o.

Ima več desetletne izkušnje na področju svetovanja malim in velikim družbam, kjer izvaja konkretne rešitve pri preoblikovanju podjetij, davčnemu načrtovanju, zastopanju strank v davčnih postopkih, … Je član upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije in programski partner na področju davkov. Je predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in velik del strokovnega časa nameni pobudam in izboljšavam sistema obdavčitve, v smeri poenostavitev davčnih postopkov, s ciljem izboljšanja pravne varnosti davčnih zavezancev. Je tudi avtor člankov in aktivno sodeluje pri razpravah za člane Trgovinske zbornice Slovenije in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. 

in drugi govorci.

26. kongres ZDSS v številkah:

+12 ur
strokovnih predavanj
+ 14
izbranih govorcev
+ 100
udeležencev
2-dnevno
druženje
oznaka B
uvrščen dogodek pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem

Bodite obveščeni in se prijavite na e-novice ZDSS: