Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62018CJ0804: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. julija 2021.#IX proti WABE ev in MH Müller Handel GmbH proti MJ.#Predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki sta ju vložili Arbeitsgericht Hamburg in Bundesarbeitsgericht.#Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 2000/78/ES – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Prepoved diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja – Notranje pravilo zasebnega podjetja, ki na delovnem mestu prepoveduje vidno nošenje vsakršnih političnih, filozofskih ali verskih znakov oziroma nošenje političnih, filozofskih ali verskih znakov, ki so vpadljivi in veliki – Neposredna ali posredna diskriminacija – Sorazmernost – Tehtanje svobode vere in drugih temeljnih pravic – Legitimnost politike nevtralnosti, ki jo je uvedel delodajalec – Nujnost dokazati obstoj gospodarske škode za delodajalca.#Združeni zadevi C-804/18 in C-341/19.
Več o tem»
CELEX:62020CA0299: Zadeva C-299/20: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 30. septembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d’État – Francija) – Icade Promotion SAS, nekdanja Icade Promotion Logement SAS/Ministère de l’Action et des Comptes Publiques (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 392 – Ureditev obdavčitve marže – Področje uporabe – Dobava nepremičnin in stavbnih zemljišč, kupljenih za nadaljnjo prodajo – Davčni zavezanec, za katerega pri nakupu nepremičnin davek ni bil odbiten – Nadaljnja prodaja, obdavčena z DDV – Pojem „stavbna zemljišča“)
Več o tem»
CELEX:62020CA0186: Zadeva C-186/20: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 30. septembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovaška) – HYDINA SK s.r.o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Predhodno odločanje – Upravno sodelovanje in boj proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (DDV) – Uredba (EU) št. 904/2010 – Členi od 10 do 12 – Izmenjava informacij – Davčni nadzor – Roki – Prekinitev davčnega nadzora v primeru izmenjave informacij – Prekoračitev roka, določenega za posredovanje informacij – Vpliv na zakonitost prekinitve davčnega nadzora)
Več o tem»
CELEX:62019CA0055: Zadeva C-55/19 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. oktobra 2021 – Prosegur Compañía de Seguridad, SA/Evropska komisija (Pritožba – Državne pomoči – Člen 107(1) PDEU – Davčna ureditev – Določbe o davku od dohodkov pravnih oseb, ki podjetjem, ki imajo davčni domicil v Španiji, omogočajo amortizacijo dobrega imena, ki izhaja iz pridobitve deležev v podjetjih, ki imajo davčni domicil zunaj te države članice – Pojem „državna pomoč“ – Pogoj selektivnosti – Referenčni sistem – Odstopanje – Različno obravnavanje – Utemeljitev različnega obravnavanja)
Več o tem»
CELEX:62019CA0051: Združeni zadevi C-51/19 P in C-64/19 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. oktobra 2021 – World Duty Free Group SA, nekdanja Autogrill España, SA (C-51/19 P), Kraljevina Španija (C-64/19 P)/Evropska komisija, Zvezna republika Nemčija, Irska (Pritožba – Državne pomoči – Člen 107(1) PDEU – Davčna ureditev – Določbe o davku od dohodkov pravnih oseb, ki podjetjem, ki imajo davčni domicil v Španiji, omogočajo amortizacijo dobrega imena, ki izhaja iz pridobitve deležev v podjetjih, ki imajo davčni domicil zunaj te države članice – Pojem „državna pomoč“ – Pogoj selektivnosti – Referenčni sistem – Odstopanje – Različno obravnavanje – Utemeljitev različnega obravnavanja)
Več o tem»
CELEX:62019CA0054: Zadeva C-54/19 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. oktobra 2021 – Axa Mediterranean Holding, SA/Evropska komisija (Pritožba – Državne pomoči – Člen 107(1) PDEU – Davčna ureditev – Določbe o davku od dohodkov pravnih oseb, ki podjetjem, ki imajo davčni domicil v Španiji, omogočajo amortizacijo dobrega imena, ki izhaja iz pridobitve deležev v podjetjih, ki imajo davčni domicil zunaj te države članice – Pojem „državna pomoč“ – Pogoj selektivnosti – Referenčni sistem – Odstopanje – Različno obravnavanje – Utemeljitev različnega obravnavanja)
Več o tem»

Želite prejemati novice o davkih ?

Naroči se na novice ZDSS (informacije iz sodišč, FURS, ZDSS….). Novice boste prejemali 3 x tedensko 

Vse novice ZDSS – po VIRIH:

ZDSS pošilja novice 3 x tedensko in sicer v ponedeljek, sredo in petek.