Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CA0697: Zadeva C-697/20: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 24. marca 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – W.G./Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 9 – Davčni zavezanec – Člena 295 in 296 – Pavšalna ureditev za kmete – Zakonca, ki opravljata kmetijsko dejavnost, pri kateri uporabljata premoženje, ki je del premoženjske skupnosti zakoncev – Možnost, da se ta zakonca štejeta za ločena zavezanca za DDV – Odločitev enega od zakoncev, da se odpove statusu kmeta pavšalista in da se dejavnost, ki jo opravlja, obdavči v skladu s splošno ureditvijo DDV – Izguba statusa kmeta pavšalista za drugega zakonca)
Več o... »
CELEX:62019CA0545: Zadeva C-545/19: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. marca 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – AllianzGI-Fonds AEVN/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Člen 63 PDEU – Prosti pretok kapitala – Obdavčitev dividend, izplačanih kolektivnim naložbenim podjemom (KNP) – Rezidenčni in nerezidenčni KNP – Različno obravnavanje – Pri viru odtegnjeni davek, ki se nanaša le na dividende, izplačane nerezidenčnim KNP – Primerljivost položajev – Presoja – Upoštevanje davčne ureditve imetnikov enot premoženja v KNP in obdavčitev rezidenčnih podjemov z drugimi davki – Neobstoj)
Več o... »
CELEX:62020CJ0570: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5. maja 2022.#Kazenski postopek zoper Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija).#Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Goljufivo prikrivanje dolgovanega davka – Sankcije – Nacionalna zakonodaja, ki za isto dejansko stanje določa upravno in kazensko sankcijo – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 49 – Člen 50 – Načelo ne bis in idem – Člen 52(1) – Omejitve načela ne bis in idem – Zahteva določiti jasna in natančna pravila – Možnost upoštevati razlago nacionalne zakonodaje, ki so jo podala nacionalna sodišča – Nujnost določiti pravila, ki zagotavljajo sorazmernost celote naloženih sankcij – Sankcije različne narave.#Zadeva C-570/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0410: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5. maja 2022.#Banco Santander, SA proti J. A. C. in M. C. P. R.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Provincial de La Coruña.#Predhodno odločanje – Direktiva 2014/59/EU – Reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij – Splošna načela – Člen 34(1) – Reševanje s sredstvi upnikov – Učinki – Člen 53(1) in (3) – Odpis kapitalskih instrumentov – Člen 60(2), prvi pododstavek, točki (b) in (c) – Členi od 73 do 75 – Varstvo pravic delničarjev in upnikov – Direktiva 2003/71/ES – Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje – Člen 6 – Nepravilne informacije v prospektu – Tožba za ugotovitev odgovornosti, vložena po odločitvi o reševanju – Tožba za ugotovitev ničnosti pogodbe o nakupu delnic, vložena proti univerzalnemu nasledniku kreditne institucije v postopku reševanja.#Zadeva C-410/20.
Več o... »