Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0166: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 8. julija 2021.#BB proti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.#Predhodno odločanje – Priznavanje poklicnih kvalifikacij – Direktiva 2005/36/ES – Člen 1 in člen 10(b) – Poklicne kvalifikacije, pridobljene v več državah članicah – Pogoji za pridobitev – Neobstoj dokazil o formalnih kvalifikacijah – Člena 45 in 49 PDEU – Delavci – Svoboda ustanavljanja.#Zadeva C-166/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0695: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 8. julija 2021.#Rádio Popular – Electrodomésticos, SA proti Autoridade Tributária e Aduaneira.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD).#Predhodno odločanje – Direktiva 2006/112/ES – Davek na dodano vrednost (DDV) – Oprostitve – Člen 135(1)(a) – Pojma ‚zavarovalne transakcije‘ in ‚povezane storitve, ki jih opravljajo zavarovalni posredniki in zavarovalni zastopniki‘ – Člen 174(2) – Pravica do odbitka – Delež odbitka – Podaljšanje garancije, ki se nanaša na gospodinjske aparate in druge izdelke s področja informacijske tehnologije in telekomunikacij – Pojem ‚finančne transakcije‘.#Zadeva C-695/19.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0071: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 8. julija 2021.#Kazenski postopek zoper VAS Shipping ApS.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret.#Predhodno odločanje – Člena 49 in 54 PDEU – Svoboda ustanavljanja – Nacionalna ureditev, ki od državljanov tretjih držav, ki so zaposleni na plovilu, ki pluje pod zastavo države članice, zahteva, da imajo delovno dovoljenje v tej državi članici – Izjema za plovila, ki v pristanišča države članice ne vplujejo več kot 25-krat v enoletnem obdobju – Omejitev – Člen 79(5) PDEU – Nacionalna ureditev, ki določa število državljanov tretjih držav, ki prihajajo iz tretjih držav in vstopajo na ozemlje zadevne države članice, da bi si tam poiskali delo, bodisi kot zaposleni ali samozaposleni.#Zadeva C-71/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0295: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 8. julija 2021.#UAB „Sanresa“ proti Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.#Predhodno odločanje – Javna naročila – Oddaja javnega naročila storitev obdelave odpadkov – Direktiva 2014/24/EU – Člena 58 in 70 – Opredelitev obveznosti izvajalca, da ima predhodno pisno soglasje za čezmejno pošiljanje odpadkov – Pogoj za izvedbo naročila.#Zadeva C-295/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0521: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. julija 2021.#CB proti Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Davčni nadzor – Opravljanje storitev iz naslova dejavnosti umetniškega agenta – Transakcije, ki so predmet DDV – Transakcije, ki niso bile prijavljene davčni upravi in za katere ni bil izdan račun – Utaja – Rekonstruiranje davčne osnove za namene obdavčitve z dohodnino – Načelo nevtralnosti DDV – Vključitev DDV v rekonstruirano davčno osnovo.#Zadeva C-521/19.
Več o tem»
CELEX:62018CJ0682: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. junija 2021.#Frank Peterson proti Google LLC in drugim in Elsevier Inc. proti Cyando AG.#Predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki ju je vložilo Bundesgerichtshof.#Predhodno odločanje – Intelektualna lastnina – Avtorska pravica in sorodne pravice – Dajanje na voljo in upravljanje platforme za deljenje videov oziroma platforme za gostovanje in deljenje datotek – Odgovornost upravljavca za kršitve pravic intelektualne lastnine, ki jih storijo uporabniki njegove platforme – Direktiva 2001/29/ES – Člen 3 in člen 8(3) – Pojem ‚priobčitev javnosti‘ – Direktiva 2000/31/ES – Člena 14 in 15 – Pogoji za upravičenost do oprostitve odgovornosti – Neobstoj seznanjenosti s konkretnimi kršitvami – Obvestitev o takih kršitvah kot pogoj za pridobitev sodne odredbe.#Združeni zadevi C-682/18 in C-683/18.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0597: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 17. junija 2021.#Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited proti Telenet BVBA.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Ondernemingsrechtbank Antwerpen.#Predhodno odločanje – Intelektualna lastnina – Avtorska in sorodne pravice – Direktiva 2001/29/ES – Člen 3(1) in (2) – Pojem ,dajanje na voljo javnosti‘ – Prenos datoteke, ki vsebuje varovano delo, prek omrežja enakovrednih partnerjev (peer-to-peer) in hkratno dajanje njenih delov na voljo za nalaganje – Direktiva 2004/48/ES – Člen 3(2) – Zloraba ukrepov, postopkov in pravnih sredstev – Člen 4 – Osebe, ki imajo pravico zahtevati uporabo teh ukrepov, postopkov in pravnih sredstev – Člen 8 – Pravica do informacij – Člen 13 – Pojem ,škoda‘ – Uredba (EU) 2016/679 – Člen 6(1), prvi pododstavek, točka (f) – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Zakonitost obdelave – Direktiva 2002/58/ES – Člen 15(1) – Zakonski ukrepi za omejitev obsega pravic in obveznosti – Temeljne pravice – Člena 7 in 8, člen 17(2) ter člen 47, prvi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.#Zadeva C-597/19.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0645: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. junija 2021.#Facebook Ireland Limited in drugi proti Gegevensbeschermingsautoriteit.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van beroep te Brussel.#Predhodno odločanje – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Členi 7, 8 in 47 – Uredba (EU) 2016/679 – Čezmejna obdelava osebnih podatkov – Mehanizem ‚vse na enem mestu‘ – Lojalno in učinkovito sodelovanje nadzornih organov – Pristojnosti in pooblastila – Pooblastilo za začetek sodnega postopka in sodelovanje v njem.#Zadeva C-645/19.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0094: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 10. junija 2021.#Land Oberösterreich proti KV.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Linz.#Predhodno odločanje – Direktiva 2003/109/ES – Status državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas – Člen 11 – Pravica do enakega obravnavanja v zvezi s socialno varnostjo, socialno pomočjo in socialnim varstvom – Odstopanje od načela enakega obravnavanja na področju socialne pomoči in socialnega varstva – Pojem ,osnovni prejemki‘ – Direktiva 2000/43/ES – Načelo enakega obravnavanja oseb ne glede na raso in narodnost – Člen 2 – Pojem diskriminacije – Člen 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Ureditev države članice, ki za dodelitev stanovanjske pomoči državljanom tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas, določa pogoj, da ti na način, predpisan s to ureditvijo, dokažejo osnovno znanje jezika te države članice.#Zadeva C-94/20.
Več o tem»

Želite prejemati novice o davkih ?

Naroči se na novice ZDSS (informacije iz sodišč, FURS, ZDSS….). Novice boste prejemali 3 x tedensko 

Vse novice ZDSS – po VIRIH:

ZDSS pošilja novice 3 x tedensko in sicer v ponedeljek, sredo in petek.