Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0076: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 3. junija 2021.#„BalevBio“ EOOD proti Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia „Mitnitsi“.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad – Varna.#Predhodno odločanje – Skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Blago, sestavljeno iz različnih materialov – Rastlinska vlakna – Smola melamina – Tarifni številki 3924 in 4419 – Blago, opisano kot ‚lončki iz bambusa‘.#Zadeva C-76/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0784: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 3. junija 2021.#„TEAM POWER EUROPE“ EOOD proti Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad – Varna.#Predhodno odločanje – Delavci migranti – Socialna varnost – Zakonodaja, ki se uporablja – Uredba (ES) št. 883/2004 – Člen 12(1) – Napotitev – Agencijski delavci – Uredba (ES) št. 987/2009 – Člen 14(2) – Potrdilo A 1 – Določitev države članice, v kateri delodajalec običajno opravlja dejavnosti – Pojem ,znaten del dejavnosti, ne le notranje upravljavske dejavnosti‘ – Neobstoj napotitve agencijskih delavcev na ozemlje države članice, v kateri ima delodajalec sedež.#Zadeva C-784/19.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0004: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. maja 2021.#„ALTI“ OOD proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 205 – Osebe, ki so dolžne plačati DDV v državno blagajno – Solidarna odgovornost prejemnika obdavčljive dobave, ki je uveljavljal pravico do odbitka DDV, pri čemer je vedel, da oseba, ki je dolžna plačati ta davek, tega davka ne bo plačala – Obveznost takega prejemnika, da plača DDV, ki ga ta oseba, ki ga je dolžna plačati, ni plačala, in zamudne obresti, dolgovane zato, ker ta oseba navedenega davka ni plačala.#Zadeva C-4/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0209: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 20. maja 2021.#Renesola UK Ltd proti The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber).#Predhodno odločanje – Carinska unija – Presoja veljavnosti – Izvedbena uredba (EU) št. 1357/2013 – Določitev države porekla solarnih modulov, sestavljenih v tretji državi, iz sončnih celic, izdelanih v drugi tretji državi – Uredba (EGS) št. 2913/92 – Carinski zakonik Skupnosti – Člen 24 – Poreklo blaga, ki je bilo proizvedeno v več tretjih državah – Pojem ‚zadnja bistvena predelava ali obdelava‘.#Zadeva C-209/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0879: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 20. maja 2021.#FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe proti Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy.#Predhodno odločanje – Socialna varnost – Določitev zakonodaje, ki se uporablja – Uredba (EGS) št. 1408/71 – Člen 13(2)(a) – Člen 14(2) – Oseba, ki je običajno zaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic – Ena sama pogodba o zaposlitvi – Delodajalec s sedežem v državi članici stalnega prebivališča delavca – Opravljanje zaposlitve izključno v drugih državah članicah – Delo, ki je bilo v zaporednih obdobjih opravljeno v različnih državah članicah – Pogoji.#Zadeva C-879/19.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0006: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. maja 2021.#Sotsiaalministeerium proti Riigi Tugiteenuste Keskus.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tallinna Ringkonnakohus.#Predhodno odločanje – Javna naročila blaga – Direktiva 2004/18/ES – Člena 2 in 46 – Projekt, ki ga financira Evropski sklad za pomoč najbolj ogroženim – Merila za izbor ponudnikov – Uredba (ES) št. 852/2004 – Člen 6 – Zahteva po registraciji ali odobritvi s strani nacionalnega organa za varnost hrane v državi izvedbe naročila.#Zadeva C-6/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0505: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. maja 2021.#WS proti Bundesrepublik Deutschland.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wiesbaden.#Predhodno odločanje – Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma – Člen 54 – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 50 – Načelo ne bis in idem – Člen 21 PDEU – Prosto gibanje oseb – Interpolova rdeča mednarodna tiralica – Direktiva (EU) 2016/680 – Zakonitost obdelave osebnih podatkov, navedenih v taki mednarodni tiralici.#Zadeva C-505/19.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0027: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 12. maja 2021.#PF in QG proti Caisse d’allocations familiales (CAF)d’Ille et Vilaine.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de grande instance de Rennes.#Predhodno odločanje – Prosto gibanje delavcev – Enako obravnavanje – Socialne ugodnosti – Zgornje meje, vezane na sredstva – Upoštevanje sredstev, prejetih predzadnje leto pred obdobjem izplačila dajatev – Delavec, ki se vrne v matično državo članico – Znižanje pravic do družinskih dodatkov.#Zadeva C-27/20.
Več o tem»

Želite prejemati novice o davkih ?

Naroči se na novice ZDSS (informacije iz sodišč, FURS, ZDSS….). Novice boste prejemali 3 x tedensko 

Vse novice ZDSS – po VIRIH:

ZDSS pošilja novice 3 x tedensko in sicer v ponedeljek, sredo in petek.