Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0379: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. septembra 2021.#B proti Udlændingenævnet.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret.#Predhodno odločanje – Pridružitveni sporazum EGS‑Turčija – Sklep št. 1/80 – Člen 13 – Klavzula standstill – Nova omejitev – Združitev družine za mladoletne otroke turških delavcev – Starostni pogoj – Zahteva po posebnih razlogih za upravičenost do združitve družine – Nujni razlog v splošnem interesu – Uspešna vključitev – Sorazmernost.#Zadeva C-379/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0502: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 2. septembra 2021.#TP proti Institut des Experts en Automobiles.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d’appel de Mons.#Predhodno odločanje – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Priznavanje poklicnih kvalifikacij – Direktiva 2005/36/ES – Člen 5(2) – Izvedenec avtomobilske stroke s sedežem v eni od držav članic, ki se premakne na ozemlje države članice gostiteljice zaradi občasnega in priložnostnega opravljanja svojega poklica – Zavrnitev poklicnega organa države članice gostiteljice, v kateri je imel sedež pred tem, da bi ga vpisal v register občasnih in priložnostnih ponudnikov storitev – Pojem ,občasna in priložnostna storitev‘.#Zadeva C-502/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0337: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. septembra 2021.#DM in LR proti Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) – Alpes-Provence.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation.#Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaje – Plačilne storitve na notranjem trgu – Direktiva 2007/64/ES – Člena 58 in 60 – Uporabnik plačilnih storitev – Obveščanje o neodobrenih plačilnih transakcijah – Odgovornost ponudnika plačilnih storitev za te transakcije – Tožba zaradi ugotovitve odgovornosti, ki jo vloži porok uporabnika plačilnih storitev.#Zadeva C-337/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0371: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 2. septembra 2021.#Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V. proti Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Van Graaf Management GmbH.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof.#Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 2005/29/ES – Nepoštene poslovne prakse – Poslovne prakse, ki se v vseh okoliščinah štejejo za nepoštene – Zavajajoče poslovne prakse – Točka 11, prvi stavek, Priloge I – Oglaševalske akcije – Uporaba uredniške vsebine v medijih za promocijo izdelka – Promocija, ki jo plača sam trgovec – Pojem ‚plačilo‘ – Pospeševanje prodaje izdelkov oglaševalca in medijske izdajateljske družbe – ‚Advertorial‘.#Zadeva C-371/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0034: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 2. septembra 2021.#Telekom Deutschland GmbH proti Bundesrepublik Deutschland.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Köln.#Predhodno odločanje – Elektronske komunikacije – Uredba (EU) 2015/2120 – Člen 3 – Dostop do odprtega interneta – Člen 3(1) – Pravice končnih uporabnikov – Člen 3(2) – Prepoved sporazumov in poslovnih praks, s katerimi se omejuje uveljavljanje pravic končnih uporabnikov – Člen 3(3) – Obveznost enake in nediskriminatorne obravnave prometa – Možnost uvedbe ukrepov za razumno upravljanje prometa – Dodatna tarifna opcija, imenovana ,ničelna tarifa‘ – Omejitev pasovne širine.#Zadeva C-34/20.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0005: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 2. septembra 2021.#Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. proti Vodafone GmbH.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf.#Predhodno odločanje – Elektronske komunikacije – Uredba (EU) 2015/2120 – Člen 3 – Dostop do odprtega interneta – Člen 3(1) – Pravice končnih uporabnikov – Člen 3(2) – Prepoved sporazumov in poslovnih praks, s katerimi se omejuje uveljavljanje pravic končnih uporabnikov – Člen 3(3) – Obveznost enake in nediskriminatorne obravnave prometa – Možnost uvedbe ukrepov za razumno upravljanje prometa – Dodatna tarifna opcija, imenovana ,ničelna tarifa‘ – Omejitev deljenja internetne povezave.#Zadeva C-5/20.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0854: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 2. septembra 2021.#Vodafone GmbH proti Bundesrepublik Deutschland.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Köln.#Predhodno odločanje – Elektronske komunikacije – Uredba (EU) 2015/2120 – Člen 3 – Dostop do odprtega interneta – Člen 3(1) – Pravice končnih uporabnikov – Člen 3(2) – Prepoved sporazumov in poslovnih praks, s katerimi se omejuje uveljavljanje pravic končnih uporabnikov – Člen 3(3) – Obveznost enake in nediskriminatorne obravnave prometa – Možnost uvedbe ukrepov za razumno upravljanje prometa – Dodatna tarifna opcija, imenovana ,ničelna tarifa‘ – Izključitev ,ničelne tarife‘ med gostovanjem.#Zadeva C-854/19.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0721: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 2. septembra 2021.#Sisal SpA in drugi proti Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Ministero dell’Economia e delle Finanze.#Predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki ju je vložili Consiglio di Stato.#Predhodno odločanje – Člena 49 in 56 PDEU – Svoboda opravljanja storitev – Omejitve – Direktiva 2014/23/UE – Postopki podelitve koncesijskih pogodb – Člen 43 – Bistvene spremembe – Loterijske igre s hitrimi srečkami – Nacionalna ureditev, ki določa podaljšanje koncesije brez novega postopka javnega razpisa – Direktiva 89/665/EGS – Člen 1(3) – Pravni interes.#Združeni zadevi C-721/19 in C-722/19.
Več o tem»
CELEX:62018CJ0718: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. septembra 2021.#Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji.#Neizpolnitev obveznosti države – Notranji trgi z električno energijo in zemeljskim plinom – Direktiva 2009/72/ES – Člen 2, točka 21 – Člen 19(3), (5) in (8) – Člen 37(1)(a) in (6)(a) in (b) – Direktiva 2009/73/ES – Člen 2, točka 20 – Člen 19(3), (5) in (8) – Člen 41(1)(a) in (6)(a) in (b) – Pojem ‚vertikalno integrirano podjetje‘ – Dejansko ločevanje med omrežji ter dejavnostmi proizvodnje in dobave električne energije in zemeljskega plina – Neodvisni operater prenosnega sistema – Neodvisnost osebja in vodstva tega operaterja – Prehodna obdobja – Deleži v kapitalu vertikalno integriranega podjetja – Nacionalni regulativni organi – Neodvisnost – Izključne pristojnosti – Člen 45 PDEU – Prosto gibanje delavcev – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 15 – Pravica do dela in opravljanja poklica – Člen 17 – Lastninska pravica – Člen 52(1) – Omejitve – Načelo demokracije.#Zadeva C-718/18.
Več o tem»

Želite prejemati novice o davkih ?

Naroči se na novice ZDSS (informacije iz sodišč, FURS, ZDSS….). Novice boste prejemali 3 x tedensko 

Vse novice ZDSS – po VIRIH:

ZDSS pošilja novice 3 x tedensko in sicer v ponedeljek, sredo in petek.