Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62018CJ0605: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. septembra 2021.#Adler Real Estate AG in drugi proti Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA).#Predhodno odločanje – Vrednostni papirji, sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, ki je ali deluje v državi članici – Obveznost preglednosti – Obveščanje o ‚pomembnih lastniških deležih‘, ki so jih ‚osebe, ki delujejo usklajeno‘, pridobile v kapitalu družb – Direktiva 2004/109/ES – Člen 3(1a), četrti pododstavek – Pojem ‚strožje zahteve‘ – Direktiva 2004/25/ES – ‚Nadzor‘, ki ga opravi organ, imenovan v skladu s členom 4 te direktive.#Zadeva C-605/18.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0570: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. septembra 2021.#Irish Ferries Ltd proti National Transport Authority.#Predhodno odločanje – Pomorski promet – Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh – Uredba (EU) št. 1177/2010 – Člena 18 in 19, člen 20(4) ter člena 24 in 25 – Odpoved potniških storitev – Zamuda pri dobavi ladje prevozniku – Odpovedni rok pred dnem, ko je bil sprva predviden odhod – Posledice – Pravica do preusmeritve potovanja – Pravila za izvajanje – Povrnitev dodatnih stroškov – Pravica do nadomestila – Izračun – Pojem cene vozovnice – Nacionalni organ, pristojen za izvrševanje Uredbe št. 1177/2010 – Pristojnost – Pojem pritožbe – Presoja veljavnosti – Členi 16, 17, 20 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Načela sorazmernosti, pravne varnosti in enakega obravnavanja.#Zadeva C-570/19.
Več o tem»
CELEX:62018CJ0746: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. marca 2021.#Kazenski postopek zoper H. K.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Riigikohus.#Predhodno odločanje – Obdelava osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij – Direktiva 2002/58/ES – Ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev – Zaupnost komunikacij – Omejitve – Člen 15(1) – Členi 7, 8, 11 in 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Zakonodaja, ki za ponudnike elektronskih komunikacijskih storitev določa obveznost splošne in neselektivne hrambe podatkov o prometu in o lokaciji – Dostop nacionalnih organov do hranjenih podatkov za preiskovalne namene – Boj proti kriminalu na splošno – Dovoljenje državnega tožilstva – Uporaba podatkov kot dokazov v okviru kazenskega postopka – Dopustnost.#Zadeva C-746/18.
Več o tem»
CELEX:62019CJ0410: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 16. septembra 2021.#The Software Incubator Ltd proti Computer Associates (UK) Ltd.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom.#Predhodno odločanje – Samozaposleni trgovski zastopniki – Direktiva 86/653/ES – Člen 1(2) – Pojem ,trgovski zastopnik‘ – Elektronska dobava računalniške programske opreme strankam – Podelitev licence za uporabo za nedoločen čas – Pojma ,prodaja‘ in ,izdelki‘.#Zadeva C-410/19.
Več o tem»
CELEX:62020CJ0021: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 16. septembra 2021.#Balgarska natsionalna televizia proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad.#Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Področje uporabe – Člen 2(1)(c) – Opravljanje storitev za plačilo – Izključitev avdiovizualnih medijskih storitev, ponujenih televizijskim gledalcem, ki so financirane s subvencijo iz državnega proračuna in za katere gledalci ne plačujejo nadomestila – Člen 168 – Pravica do odbitka – Davčni zavezanec, ki opravlja hkrati obdavčljive transakcije in transakcije, ki ne spadajo na področje uporabe DDV.#Zadeva C-21/20.
Več o tem»

Želite prejemati novice o davkih ?

Naroči se na novice ZDSS (informacije iz sodišč, FURS, ZDSS….). Novice boste prejemali 3 x tedensko 

Vse novice ZDSS – po VIRIH:

ZDSS pošilja novice 3 x tedensko in sicer v ponedeljek, sredo in petek.